Taaltoetsers

onafhankelijk en onuitputtelijk toetsen en examineren

Assessoren Nederlands, Engels, Duits, Frans

Taaltoetsers is een onafhankelijk toetsingsbureau dat MBO-studenten toetst en examineert volgens de eindtermen van de Meijerinkniveaus en het Europees Referentiekader (ERK). Wij leveren assessoren voor de vakken Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Onze assessoren: 

  • nemen examens af in het MBO    
  • beoordelen schriftelijke examens
  • nemen mondelinge examens af
  • surveilleren bij examinering

Thuis in verschillende toetsen

Wij hebben veel ervaring met TOA-toetsen en leiden onze assessoren op in samenwerking met Bureau ICE. De TOA is goedgekeurd door de Onderwijsinspectie als exameninstrument, inclusief alle toetsen. De kwaliteit wordt voortdurend bewaakt door bureau ICE. De TOA is niet voor niets het meest gebruikte toetsinstrument op het gebied van taalvaardigheid. Naast TOA-toetsen zijn wij bekwaam in het afnemen van toetsen van o.a. uitgeverij Deviant en Taalblokken van Malmberg. Daarnaast nemen wij instellingsexamens af die door scholen in eigen beheer zijn ontwikkeld.

Kwaliteitsborging: inhoudsdeskundigen voor professionalisering

Het examineren en het beoordelen van examens moet secuur gebeuren. Om die reden hebben wij een aantal inhoudsdeskundigen in dienst voor het vak Nederlands en Engels. Zij houden zich bezig met de professionalisering van de assessoren. Dit doen zij onder meer door met enige regelmaat examens bij te wonen of door een steekproef te nemen waarbij examens herbeoordeeld worden. Verder organiseren zij periodieke bijeenkomsten om met elkaar te blijven kijken naar het correct beoordelen volgens de voorgeschreven richtlijnen.

Mbo: flexibiliteit in drukke periodes

In drukke examenperiodes kunnen onze assessoren en surveillanten flexibel worden ingezet. Wij hebben grote aantallen assessoren ter beschikking die in korte tijd een groot aantal studenten kunnen beoordelen. Verder hebben assessoren van Taaltoetsers geen persoonlijke band met uw studenten; daardoor is maximale onafhankelijkheid tijdens het afnemen van de spreek- en schrijftoetsen gewaarborgd.

Onze assessoren zijn bekwaam en bevoegd en hebben ruime ervaring met het geven van het vak waar zij in examineren. Zij zijn gecertificeerd en worden bijgeschoold door het volgen van intervisiebijeenkomsten en verdiepingstrainingen. Onze assessoren zijn gewend om met verschillende doelgroepen te werken. Zij zijn rustig, vriendelijk en ervaren met het afnemen van toetsen. Zij weten hoe zij de kandidaten op hun gemak moeten stellen en doen hun uiterste best om eventuele stress zoveel mogelijk weg te nemen.

Meer informatie?

Meer weten over Taaltoetsers? Bel met Nelleke den Hollander: 06-38148771. Of laat een bericht voor haar achter.