NT2 in het MBO

Ondersteuning en begeleiding om anderstaligen studenten in het MBO succesvol een beroepsopleiding te laten voltooien.

NT2 leerders in het MBO

Docenten in het MBO krijgen in toenemende mate te maken met anderstalige studenten die vanuit inburgeringstrajecten of ISK’s doorstromen in het MBO. Vaak is het taalniveau en de kennis van vaktaal bij deze NT2 studenten nog onvoldoende om zich binnen een reguliere MBO opleiding optimaal te kunnen ontwikkelen. Helaas vaak met voortijdig schoolverlaten als gevolg. Bisbee Flexonderwijs heeft de expertise in huis om zowel de docenten als de studenten te ondersteunen en te begeleiden bij hun gezamenlijke taak om anderstalige studenten succesvol een beroepsopleiding te laten voltooien.

Door onze jarenlange ervaring binnen het NT2 werkveld alsmede onze opgedane kennis in het MBO hebben wij drie producten voor NT2 leerders in het MBO ontwikkeld:

• De inzet van NT2 docenten; handjes in de klas
• De workshop ‘taalactiverende didactiek voor de MBO docent’
• Het ontwikkelen van een aanvullend curriculum voor NT2 studenten

De inzet van NT2 docenten

Bisbee Flexonderwijs heeft een groot aantal NT2 docenten in dienst die bevoegd en bekwaam zijn om NT2 cursisten en studenten les te geven. Onze docenten zijn onder andere werkzaam bij ISK’s, taalklassen in het PO en in de volwasseneneducatie. Wij kunnen uw docenten ontzorgen door ondersteuning te bieden bij het taalleerproces: de NT2 leerders hebben meer tijd, aandacht en oefening nodig.

Onze docenten kunnen op passende wijze, bijvoorbeeld in steunlessen of taalklassen, helpen bij het uitbreiden van de woordenschat, het begrijpen van instructietaal, het verhogen van de leesvaardigheid, het schrijven van verslagen en het voorbereiden op examens. Ook kunnen de NT2 docenten in samenspraak met de vakdocenten van de opleiding invulling geven aan het leren van vaktaal.
Bisbee1.jpg

De workshop 'taalactiverende didactiek'

workshop-2209239_1280-1.jpg
Een docent in een beroepsopleiding moet in staat zijn om taalontwikkelend les te geven. Dat betekent een taal- en contextrijke leeromgeving creëren waarin veel aandacht wordt besteed aan woordenschatuitbreiding, NT2 didactiek en het stimuleren van taalproductie. NT2 leerders moeten de taal actief leren gebruiken, bijvoorbeeld door interactie tussen studenten te stimuleren binnen de vakgerichte lessen. Een nieuwe taal leer je immers het meest effectief door hem actief te gebruiken.

Door docenten inzicht te geven in de leerproblematieken die met het verwervingsproces van een tweede taal gepaard gaan, willen wij meer begrip kweken voor de specifieke leerbehoeften van dit type student. Deze workshop bieden wij via onze Bisbee Academie aan en verzorgen wij graag in-company voor uw team. Meer informatie over de workshop lees je hier.

Een passend leertraject voor uw NT2 studenten

Het scholen van uw NT2 studenten vraagt om maatwerk. Bisbee fungeert als onderwijspartner en denkt daarom graag mee om vorm en inhoud te geven aan een passend leertraject voor uw NT2 studenten. Zo kunnen wij lessen Nederlands verzorgen om het taalniveau te verhogen van A2 naar B1/B2 of van 1F naar 2F.
Naast algemene taalontwikkeling kunnen wij met vakdocenten afstemmen hoe de vakgerichte taalontwikkeling verbeterd kan worden. Ook kunnen wij aanvullende opdrachten ontwikkelen waarbij vaktheorie gekoppeld wordt aan praktijksituaties en waarin taalcontact en taalgebruik een belangrijke rol spelen. Door in te spelen op de specifieke behoefte van student en opleiding vergroten wij de kans op het behalen van een MBO diploma.
Bisbee Waalwijk-544-LR.jpg

Meer weten?

Wilt u meer weten over ons aanbod voor NT2 leerders in het MBO? Neem dan contact op met de vestiging in uw regio: 

Regio Zuid: 073-6409390 | zuid@bisbee.nl
Regio Noord- en Oost-Nederland: 038-8458372 | noordoost@bisbee.nl
Regio West- en Midden-Nederland: 010-3073239 | west@bisbee.nl

Bisbee maakt gebruik van cookies om uw gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie Accepteer cookies