De vakinhoudelijke cursussen en workshops van de Bisbee Academie worden gegeven door erkende trainers en productspecialisten uit de sector. Ons aanbod is toegankelijk voor alle docenten die werkzaam zijn in het onderwijs.

Alle onderstaande trainingen kunnen ook incompany verzorgd worden.

Activerende werkvormen: Effectief en dynamisch lesgeven aan NT2-cursisten

Het is niet meer denkbaar dat een NT2-docent alleen maar voor de klas staat en staat te zenden. Nee, een docent staat tegenwoordig in de klas tussen leerlingen of cursisten. Daardoor is het noodzakelijk voor docenten om op een andere manier les te geven. Dit vraagt het nodige van de docent. Maar hoe zorg je er nu voor dat je mee beweegt met de verandering? Hoe kun je de leeropbrengst vergroten? Hoe kun je cursisten blijven motiveren? 

Na het volgen van deze training is de docent in staat om op een ontspannen manier de leerlingen of cursisten te activeren en te enthousiasmeren. Activerende werkvormen helpen hierbij.

(Start)datumTijdLocatiePrijs 
Dinsdag 17 november 202010:00 - 11:30Zoom-sessie€ 35,-Inschrijven

Bewegend Leren; lesmethoden die de hersenen prikkelen

Waarom is bewegend leren zoveel effectiever dan een uur in de schoolbanken zitten? Welke bewegende vormen kan een docent inzetten? Hoe evalueer ik mijn lessen op een sprankelende manier zodat er waardevolle feedback komt?

Veel leerlingen vinden het na 20 minuten in de les lastig om zich nog goed te concentreren. Ook als de lesstof heel boeiend is. Hoe komt dat? En hoe help je studenten met allerlei achtergronden om moeilijke stof op een eenvoudige manier te onthouden? In deze online (Zoom) workshop ervaar je verschillende technieken waarmee je de hersenen van je leerlingen kunt blijven prikkelen, bijvoorbeeld door muziek, jongleren of dansen.

(Start)datumTijdLocatiePrijs 
Dinsdag 29 september 202015:00 - 16:30Zoom-sessie€ 35,-Inschrijven
Woensdag 4 november 202015:00 - 16:30Zoom-sessie€ 35,-Inschrijven

Differentiëren in de NT2-klas

Herken je dit? Je begint je les met een uitleg over een onderwerp en je ziet dat enkele leerlingen al snel niet meer opletten. Sommigen worden onrustig, anderen dwalen af en kijken niet meer naar jou. Hoe zorg je dat jouw leerlingen of cursisten, met verschillende niveaus en achtergronden, toch gemotiveerd aan de slag gaan?

Er zijn momenteel geen datums waarop deze cursus gepland is. Neem contact met ons op voor meer informatie.

E-coaching: een inzicht in mijn kwaliteiten en valkuilen

Een verrassende manier om tot zelfontwikkeling en zelfreflectie te komen

my Insight Out is een tool die je altijd bij de hand hebt. Je gebruikt hem op momenten waarop een situatie in je leven je raakt, positief of negatief, en je een nieuwe kijk op jouw situatie en gevoelens kunt gebruiken. Je ontdekt dat in alle situaties die je aangereikt krijgt, ook de lastigste, een les te ontdekken valt om te groeien.

(Start)datumTijdLocatiePrijs 
Donderdag 12 november 202014:00 - 16:00Zoom-sessie€ 45,-Inschrijven

Het belang van woordenschatonderwijs

Als docent vind je het leren van woorden bij taalverwerving ongetwijfeld belangrijk. Een systematische aanpak van het woordenschatonderwijs heeft een positief effect op het vergroten van de woordenschat van je cursisten. Maar welke aanpak werkt dan het beste? Hoeveel woorden en welke woorden moet je jouw cursisten aanleren en welke werkvormen zijn er zoal?

(Start)datumTijdLocatiePrijs 
Woensdag 7 oktober 202016:00 - 17:30Zoom-sessie€ 35,-Inschrijven

Het nieuwe inburgeringsstelsel

In het nieuwe inburgeringsstelsel komt de regie weer bij de gemeenten te liggen en moeten taalonderwijs en participatie geïntegreerd worden. Wat vraagt dat van jou als docent? In deze workshop informeren we je over veranderingen in het nieuwe stelsel en maken we je bewust van de mogelijke gevolgen voor jouw rol als NT2-docent. Je krijgt bovendien voor jezelf helder op welke punten je je aanvullend kunt ontwikkelen of scholen.

Er zijn momenteel geen datums waarop deze cursus gepland is. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Hoe bereid ik mijn cursist het beste voor op het Staatsexamen I en II

Tijdens deze workshop verdiep je je in de inhoud en achtergronden van staatsexamen programma I en II. Hoe bereid je je cursisten het beste voor op deze examens? Welke struikelblokken ondervinden cursisten en op welke criteria worden de examens beoordeeld?

Er zijn momenteel geen datums waarop deze cursus gepland is. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Hoe geef ik online les?

Op dit moment is voor NT2-docenten een andere lesaanpak noodzakelijk. Van lesgeven op locatie voor de groep naar online lesgeven op afstand. Dit vereist de nodige kennis en creativiteit. Een basisvoorwaarde is dat je bekend bent met een online platform, bij voorkeur heb je kennis van Zoom. Hoe kun je een goede online les ontwikkelen en uitvoeren? Welke aanpak werkt het beste? Welke werkvormen zijn geschikt? Hoe kan ik een NT2-klas uitdagen en motiveren via het scherm?

(Start)datumTijdLocatiePrijs 
Donderdag 29 oktober 202010:00 - 11:30Zoom-sessie€ 35,-Inschrijven
Vrijdag 13 november 202015:00 - 16:30Zoom-sessie€ 35,-Inschrijven

Hoe leer ik Nederlands aan analfabete immigranten

Het is niet makkelijk om op latere leeftijd een vreemde taal te leren, en het wordt nog veel lastiger als je niet kan lezen of schrijven in je moedertaal. In deze workshop leer je alles over kennis en vaardigheden waar een goede alfa-docent en alfagroepen over beschikken. Ook gaan we aan de slag met de niveauverschillen in alfagroepen. We helpen je jouw lessen te organiseren en overzicht te houden.

Er zijn momenteel geen datums waarop deze cursus gepland is. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Incompany: ‘Communicatie met mijn anderstalige leerlingen in het MBO’

Deze masterclass leert ons:

 • Via praktische voorbeelden hoe te communiceren en om te gaan met mensen uit een andere cultuur
 • Wat de belangrijkste aandachtspunten zijn bij de integratie van migranten
 • Het eigen taalniveau aan te passen aan het taalniveau van de anderstalige
 • Hoe we kunnen meehelpen aan het vergroten van de woordenschat van onze leerlingen
 • Het verschil te zien in het onderwijssysteem van het land van herkomst en in Nederland

Kortom: het geeft je meer inzicht en hierdoor begrip in het leven van jouw anderstalige leerlingen. Het helpt je om jouw lessen toegankelijker te maken voor hen en het zal de communicatie zeker verbeteren.

Interesse? Neem dan contact op met Mariska van Berkel via 06-10577770 of academie@bisbee.nl

Incompany: ‘Differentiëren in de NT2-klas'

Herken je dit? Je begint je les met een uitleg over een onderwerp en je ziet dat enkele leerlingen al snel niet meer opletten. Hoe zorg je dat jouw leerlingen of cursisten, met verschillende niveaus en achtergronden, toch gemotiveerd aan de slag gaan?

In deze workshop willen wij jullie met praktische tips, adviezen en met grotere of kleinere ingrepen in je les, verder op weg helpen naar meer differentiatie.

Interesse? Neem dan contact op met Mariska van Berkel via 06-10577770 of academie@bisbee.nl

Incompany: ‘Met coachen ZIE JE WEL! ‘Hoe word ik een goede coach voor mijn leerlingen?’’

Deze masterclass leert ons:

 • Via praktische voorbeelden hoe te communiceren en om te gaan met mensen uit een andere cultuur
 • Wat de belangrijkste aandachtspunten zijn bij de integratie van migranten
 • Het eigen taalniveau aan te passen aan het taalniveau van de anderstalige
 • Hoe we kunnen meehelpen aan het vergroten van de woordenschat van onze leerlingen
 • Het verschil te zien in het onderwijssysteem van het land van herkomst en in Nederland

Kortom: het geeft je meer inzicht en hierdoor begrip in het leven van jouw anderstalige leerlingen. Het helpt je om jouw lessen toegankelijker te maken voor hen en het zal de communicatie zeker verbeteren.

Interesse? Neem dan contact op met Mariska van Berkel via 06-10577770 of academie@bisbee.nl

Incompany: 'Activerende werkvormen'

Deze workshop is bedoeld als aanzet om meer activerende werkvormen te gaan gebruiken in je lessen. Wij staan tijdens deze workshop stil bij de verschillende manieren van lesgeven en de verschillende actieve werkvormen.

Wij zullen een aantal werkvormen laten zien waarbij je zelf zult ervaren hoe het voor je cursisten is om deze uit te voeren.

Interesse? Neem dan contact op met Mariska van Berkel via 06-10577770 of academie@bisbee.nl

Incompany: 'Interculturele communicatie'

Centrale vraag in de workshop: ‘Hoe kan je op gelijkwaardige manier omgaan met cultuurverschillen?’. We bespreken praktische suggesties om samen met cursisten bewustwording te stimuleren en kennis en ervaringen te delen. We oefenen door middel van rollenspellen met aandachtig luisteren, het stellen van open vragen en samenvatten.

Interesse? Neem dan contact op met Mariska van Berkel via 06-10577770 of academie@bisbee.nl

Incompany: 'Omgaan met orde verstorend gedrag in de klas'

In deze workshop zal aandacht besteden worden aan:

 • Strategieën voor leraren die beginnend probleemgedrag snel doen stoppen.
 • Escalerend gedrag in de klas opmerken en handelen.
 • Omgaan met agressie van leerlingen.

De workshop is een afwisseling van luisteren, discussie en het uitvoeren van opdrachten.

Interesse? Neem dan contact op met Mariska van Berkel via 06-10577770 of academie@bisbee.nl

Incompany: Werkgeluk en omdenken

In deze workshop Werkgeluk gaan wij kijken naar de opties en mogelijkheden om je werkplezier te vergroten. Wat zou anders kunnen? Wat kan ik hier zelf in betekenen en welk deel ligt misschien niet bij mijzelf?

Interesse? Neem dan contact op met Mariska van Berkel via 06-10577770 of academie@bisbee.nl

Met coachen ZIE JE WEL! Hoe word ik een goede coach voor mijn leerlingen?

De rol van de docent is aan het veranderen. De niveaus, wensen en leerstijlen van onze leerlingen zijn heterogeen. Bovendien komt de verantwoordelijkheid meer bij de leerling te liggen; de docent is begeleider/coach. Maar hoe word je dan een goede coach van leerlingen? Om als coach in de klas te staan, heb je de juiste vaardigheden en kennis nodig. In deze workshop is onder andere aandacht voor gesprekstechnieken, oplossingsgericht gesprekken voeren en (echt) luisteren.

Er zijn momenteel geen datums waarop deze cursus gepland is. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Omgaan met orde verstorend gedrag in de klas

In deze workshop zal de trainer aandacht besteden aanStrategieën voor leraren die beginnend probleemgedrag snel doen stoppen, escalerend gedrag in de klas opmerken en handelen en omgaan met agressie van leerlingen.

(Start)datumTijdLocatiePrijs 
Donderdag 14 januari 202114:00 - 17:00Het Wielsem 10, 5231 BW - 's-Hertogenbosch€ 79,-Inschrijven

Spelend leren, spelvormen in het talenonderwijs

Wij zien geen tegenstelling tussen spelen en leren. Je leert van beiden iets. Het verschil is dat een spel vaak motiverender is dan een les. In deze workshop breken we een lans voor het gebruik van spelvormen in het taalonderwijs. Het toevoegen van spelvormen is voor cursisten een extra kans om de taal zo productief mogelijk te oefenen. Er is vooral aandacht voor bord- en kaartspellen die je als docent zelf kunt maken en in allerlei situaties in kan zetten.

Er zijn momenteel geen datums waarop deze cursus gepland is. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Theater NT2

In de workshop Theater NT2 oefen je met andere beginnende en gevorderde NT2-docenten om op een speelse manier met cursisten aan spreekvaardigheid te werken. Als deelnemer ga je zelf aan de slag met taalspellen, theaterelementen en improvisatieopdrachten. We geven je handvatten voor het creëren van spel- en leersituaties in lessen, waardoor jouw NT2-cursisten met veel plezier hun spreekvaardigheid kunnen vergroten.

Er zijn momenteel geen datums waarop deze cursus gepland is. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Werkgeluk en omdenken

We willen allemaal gelukkig zijn. Toch weten maar weinig mensen hoe we ons geluk daadwerkelijk kunnen vergroten. Vaak zoeken we het in de verkeerde zaken en bezigheden.

Ga jij met plezier naar je werk? Of sluimert er weleens een gevoel dat het misschien beter zou kunnen, dat het leuker of uitdagender zou kunnen zijn?

In deze workshop Werkgeluk gaan wij kijken naar de opties en mogelijkheden om je werkplezier te vergroten. Wat zou anders kunnen? Wat kan ik hier zelf in betekenen en welk deel ligt misschien niet bij mijzelf?

(Start)datumTijdLocatiePrijs 
Donderdag 26 november 202013:00 - 16:30Het Wielsem 10, 5231 BW - 's-Hertogenbosch€ 79,-Inschrijven

Zoom training voor beginners

Zoom is één van de meest gebruikte digitale programma's op het moment onder de docenten.

Wil jij samenwerken en online lessen verzorgen dan is dit een interessante workshop. Online lesgeven zal na de zomer zeker nog plaatsvinden op heel veel scholen en onderwijsinstellingen.

Onze trainster Corintha zal de deelnemers die online lessen verzorgen laten zien hoe Zoom werkt. Ze geeft een basisuitleg en laat alle mogelijkheden van het programma zien. Corintha is NT2-docent, dus deze training zal gericht zijn op het gebruik van Zoom speciaal voor de NT2-docent. 

De deelnemers krijgen antwoord op vragen als: Hoe kan ik een groep aanmaken? Hoe kunnen mijn studenten inloggen? Hoe kan ik subgroepjes maken? Hoe maak ik gebruik van het digitale bord?

(Start)datumTijdLocatiePrijs 
Vrijdag 16 oktober 202014:00 - 15:30Zoom-sessie€ 35,-Inschrijven