Wij gaan verder dan ‘de juiste persoon, op de juiste plek’.

Wij ontzorgen onderwijsinstellingen met flexibel personeel.

Wij bieden docenten geen baan maar een loopbaan. Dit wordt mede ondersteund vanuit het totaalprogramma van onze Bisbee Academie.

Investeren in onderwijsmensen is investeren in het onderwijs

Ga naar onze vacatures!

Talenten tot bloei laten komen. Dat kan Bisbee bij uitstek. Wij zijn dé kweekvijver van docenten in het onderwijs. We doen dit in het NT2, Educatie & ISK-onderwijs, met onze assessoren maar ook binnen het reguliere mbo en vo. Dit onderstrepen we met de Bisbee Academie, ons kenniscentrum voor vakinhoudelijke, praktijkgerichte opleidingen, cursussen en workshops.

Erkende trainers, coaches, productspecialisten en onderwijsconsultants uit de sector dagen onze onderwijsgevenden en assessoren uit – docent wórd je immers niet, dat bén je – het beste uit zichzelf te halen en zo de onderwijskwaliteit naar een hoger plan te tillen. Organisaties die bekend zijn met onze kweekvijver, halen hierdoor meer dan een flexibele kracht in huis. Een belofte die Bisbee al meer dan 15 jaar waarmaakt.

Wil je werken bij Bisbee? Kijk dan bij onze interne vacatures!

Ben je benieuwd naar wie wij zijn? Ga da naar 'over Bisbee'.

Word jij een NT2-docent?

Ben jij docent en wil jij graag NT2-docent worden? In september starten wij weer met een leer- en werktraject om gecertificeerde NT2-docent te worden. In samenwerking met Radboud In'to languages leiden wij jou op en zetten wij jou aan het werk.
Eind oktober start ook een traject voor de regio Zuid-Holland.

Wil je meer weten over het leer- en werktraject? Lees verder!

Leer- en werktraject NT2

Laatste vacatures

We hebben een constant varierend vacatureaanbod bij mooie onderwijsorganisaties.

Uren per week
38-40 uur
Salaris
€ 3.301 - € 5.030
Uren per week
38-40 uur
Salaris
€ 3.301 - € 5.030
Uren per week
16-18 uur
Salaris
€ 3.331 - € 4.930

NT2-onderwijs en educatie:
ons werkgebied bij uitstek

Bisbee spreekt de taal van het NT1 en NT2-onderwijs

Volwasseneneducatie (NT1 en NT2) is onderwijs aan volwassenen (dus niet-leerplichtigen). Het is ons werkgebied bij uitstek. Al ruim 15 jaar verzorgen we NT2- en educatietrajecten bij ROC's, gemeenten en particuliere instellingen:

  • Alfabetisering
  • Inburgering
  • Staatsexamen
  • Taal op de werkvloer
  • Cursussen in het kader van taal, rekenen en digitale vaardigheden
  • Web-groepen gericht op niveauverhoging
NT2 les met Surinaamse en Vietnamese studenten

Nederlands is een ingewikkelde taal. Voor anderstaligen, maar ook voor een grote groep volwassenen die Nederlands als moedertaal hebben. Zij beheersen de Nederlandse taal onvoldoende om te functioneren in onze maatschappij. Bisbee spreekt de taal van zowel het NT1-onderwijs (Nederlands als moedertaal) als het NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal).

Via onze eigen Bisbee Academie zorgen we ervoor dat kennis en onderwijskundige vaardigheden op peil blijven. Dankzij ons door de jaren heen zorgvuldige opgebouwde netwerk met NT2- en educatie-docenten, kunnen we onderwijsinstellingen binnen de volwasseneneducatie altijd en overal helpen bij het oplossen van hun capaciteitsvraag.

Anderstalige leerling in ISK-klas

Bisbee: ook thuis in de ISK

Nieuwkomers tussen de 12 en 18 jaar die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen krijgen les in een Internationale Schakelklas (ISK, EOA, eerste opvang anderstaligen). Bisbee verzorgt intensieve taallessen, zodat deze leerlingen zo snel mogelijk aansluiting vinden bij het regulier onderwijs. Ook besteden we aandacht aan vakken als Engels, rekenen en maatschappijleer. Hierdoor leveren onze ISK-docenten een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van deze jongeren. Zij krijgen een betere kans op een goede toekomst in hun nieuwe land.


  

Onafhankelijk toetsen en examineren met Toetsing & Examinering

Mbo-studenten tijdens toetsing Gesprekken Nederlands

Minder examendruk, meer objectiviteit

Wij ontzorgen onze partners binnen het mbo op het gebied van taal bij de examinering en toetsing voor de vakken Nederlands, Engels en Rekenen. Daarnaast nemen wij NT2-examens en toetsen af in de volwasseneneducatie. Indien nodig kunnen onze gecertificeerde assessoren ook examens en toetsen online afnemen. Het betreft het afnemen en beoordelen van mondelinge taalexamens op afstand.

Bisbee zet zorgvuldig geselecteerde en uiterst bekwame examinatoren in.

Wat wij doen:

  • Wij nemen examens af in het mbo, het vo en de volwasseneneducatie (NT2);
  • Wij beoordelen schriftelijke examens;
  • Wij nemen mondelinge examens af;
  • Wij surveilleren bij de examinering.

Waarom Toetsing & Examinering?

Wij staan buiten de organisatie en hebben hierdoor geen persoonlijke band met de studenten. Een waarborg voor maximale onafhankelijkheid tijdens het afnemen van de spreek- en schrijftoetsen.

Onze ervaren examinatoren zijn bekwaam en bevoegd voor het vak waar zij in examineren. Ze zijn gecertificeerd en houden hun kennis up-to-date met intervisiebijeenkomsten en verdiepingstrainingen. Onze examinatoren werken met de toetsen van TOA en Deviant, maar kunnen ook uit de voeten met door scholen zelf ontwikkelde toetsen. Daarnaast zijn zij het gewend om met verschillende doelgroepen te werken en weten zij hoe zij de studenten op hun gemak moeten stellen.

Assessoren nemen mondelinge toets af bij mbo-student
Mbo klaslokaal met leerlingen die examentraining volgen

Nieuw: examentrainingen voor taal- en rekenen

Wilt u ook hogere slagingspercentages? Bisbee biedt ook examentrainingen voor Taal- en rekenexamens aan.

Bisbee richt zich ook op de ondersteuning van studenten bij de voorbereiding op de examens. Wij verzorgen examentrainingen voor de instellings- en centrale examens voor het mbo. Alle examenkandidaten voor de vakken Nederlands en Engels kunnen deelnemen aan de professionele trainingen.

Onze examentraining is voor alle mbo-instellingen interessant. Het verlicht de werkdruk van uw docenten en uw examenkandidaten zijn optimaal voorbereid en gaan met een groter zelfvertrouwen de examenperiode in.

Lees meer over de examentrainingen in ons leaflet.

Detachering in het po, vo en mbo

Mbo-studenten volgen klassikaal een les

Flexibele personeelsoplossingen voor continuïteit

Ook in het regulier onderwijs zorgen onze flexibele personeelsoplossingen voor continuïteit. Of het nu om het po, vo of mbo gaat. Om een docent Nederlands, avo-docent, een vakdocent met focus op taal of vakdocent in een specifiek werkgebied, zoals verpleegkunde of techniek. Bisbee helpt docenten aan een passende baan en helpt bedrijven bij het oplossen van het personele vraagstuk. 

Bisbee lost elk capaciteitsvraagstuk op. Dat doen wij al 15 jaar! Daarnaast helpen wij docenten verder in hun carrière. 

Wat onderscheidt ons?

We hebben een aantal redenen waarom Bisbee Flexonderwijs de ideale werkgever is voor docenten en examinatoren en de ideale partner vormt voor onderwijsorganisaties.

Onderwijsbedrijf in hart en nieren

Bisbee is al meer dan 15 jaar thuis in het onderwijs.

Educatie/ISK-specialist

Wij zijn gespecialiseerd in onderwijs aan anderstaligen (volwasseneducatie, ISK, primair onderwijs).

Toetsing & Examinering: ons specialisme

Door ervaring en kennis van onze gecertificeerde examinatoren zijn wij een expert bij uitstek in het afnemen van examens en toetsen in het mbo en NT2 werkveld.

Bisbee Academie

Onze docenten en examinatoren houden hun kennis up-to-date met de vakinhoudelijke, praktijkgerichte opleidingen, cursussen en workshops van onze eigen Academie.

Coaching en begeleiding

Ons team Coaching begeleidt docenten en examinatoren op de werkvloer, in trainingen en intervisie-sessies.

Ontzorging

Bij Bisbee is de uitvoering en ontwikkeling van onderwijs in goede handen. Een professioneel team staat voor u klaar!

Continuïteit

Door flexibele capaciteitsoplossingen zorgen wij voor continuïteit op de werkvloer, maar bieden wij ook langdurige samenwerking met opdrachtgevers en onze medewerkers.

Betrouwbaarheid

Wij werken altijd met vaste aanspreekpunten voor docenten, examinatoren en opdrachtgevers. Bovendien houden wij van korte communicatielijnen.

Laatste nieuws

Omdat we graag laten zien waar we mee bezig zijn.

Officiële opening nieuw kantoor!

Hoewel we al een aantal maanden met veel plezier in ons nieuwe kantoor werken, vond op 13 september de officiële opening plaats. Onder het genot van heerlijke hapjes en drankjes, was het een mooie gelegenheid onze docenten weer te spreken!
Image00005

Lees meer berichten in het nieuwsoverzicht.