Minder examendruk, meer objectiviteit
Lagere kosten, hogere kwaliteit

Ilka Mastenbroek
Wilt u meer weten over het inzetten van onze examinatoren? Neem dan contact met mij op.

De ideale flexibele schil voor uw organisatie

Met ruim 130 examinatoren helpen we mbo-instellingen en vo-scholen om de examendruk aanzienlijk te verlichten en de kwaliteit in gezamenlijkheid te verbeteren. Het afnemen en beoordelen van schriftelijke en mondelinge examens is bij Bisbee in goede handen.

Zo zijn onze examinatoren naast ervaren en gecertificeerd, ook objectief en onafhankelijk. Hierdoor voorkomt u dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt’. Daarnaast zijn onze examinatoren thuis in verschillende toetsen. Ze werken veelvuldig met de toetsen van TOA en Deviant, maar kunnen ook uit de voeten met door uw eigen school ontwikkelde toetsen en instellingsexamens. Zij volgen bovendien de actualiteit op de voet: bij onze eigen Bisbee Academie kunnen onze examinatoren relevante trainingen en cursussen volgen en met collega’s sparren.

Nieuw bij Bisbee: examentrainingen voor mbo examenkandidaten:

Wij verzorgen ook examentrainingen voor studenten binnen het mbo. Middels professionele examentrainingen voor taal en rekenen bereiden onze examenspecialisten de examenkandidaten voor op de instellings- en centrale examens.

Tevens zorgen onze specialisten er voor dat de studenten met meer zelfvertrouwen het examen in gaan en het vermindert de werkdruk van uw docenten.

Zo kunnen we te allen tijde de kwaliteit van onze dienstverlening garanderen. Zie Bisbee gerust als de ideale flexibele schil voor uw organisatie. Ook als het om surveillanten bij uw examens of om vakdocenten gaat. Flexibiliteit is onze grote kracht en reden van bestaan.

Lees meer over de examentrainingen in ons leaflet.

Onafhankelijk toetsen en examineren, online of op locatie

Bisbee heeft het grootste onafhankelijke externe toetsingsbureau van Nederland waarmee wij onze partners binnen het mbo ontzorgen. Wij verzorgen taalexamens in de beroeps- en volwasseneneducatie voor de vakken Nederlands, Engels en Rekenen.

Sinds 2020 examineren wij ook online. Het betreft hier het afnemen en beoordelen van de individuele mondelinge taalexamens. Ook examineren en toetsen wij nog steeds op locaties van onze opdrachtgevers. Deze combinatie maakt dat wij flexibele oplossingen kunnen aanbieden en slagvaardig kunnen handelen.

Waarom examinatoren van Bisbee?

 

We bevinden ons in een periode met veel onzekerheden. Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Bisbee ontzorgt haar samenwerkingspartners juist ook nu. Door onze flexibele manier van werken, kunnen wij snel schakelen wanneer dat nodig is.

 

Lees hier ons leaflet over onafhankelijk toetsen en examineren met examinatoren van Bisbee.

 

Heeft u vragen? Dan vragen we u om contact met ons op te nemen.

‘Onze examens worden er beter van. Wij zagen dat onze examens professioneler georganiseerd konden worden. Objectief en onder gecontroleerde, voor iedereen gelijke omstandigheden. De inzet van Bisbee helpt ons daarbij. We krijgen snel antwoord en zijn verzekerd van bevoegde examinatoren. Op basis van hun feedback voeren we enkele bijstellingen in de examens zelf door. Het mes snijdt aan twee kanten: we ontlasten onze docenten en het helpt ons de kwaliteit van de examens en van de afname te verbeteren.’

Voormalig afdelingsmanager Gezondheidszorg, College ROC Midden Nederland

‘De contacten met Bisbee ervaar ik als heel prettig. De lijnen zijn kort en er wordt actief meegedacht. Zo kunnen we niet alleen examens uitbesteden, maar bijvoorbeeld ook deelgebieden in de vorm van nakijkwerk of het inplannen van surveillanten.’

Teamleider onderwijsinstelling

Uw behoefte bepaalt ons aanbod: wij ontzorgen u zover u wilt. Door docenten en examinatoren uitsluitend in te zetten wanneer u ze daadwerkelijk nodig heeft, kampt u nooit meer met onder- of overbezetting. En kunt u fors besparen op uw personele kosten.

Wij geven samen invulling aan uw ideeën van goed onderwijs. U kunt uw wensen met onze projectmanager bespreken. Deze verdiept zich in uw (capaciteits)vraag, specifieke situatie, organisatie(cultuur), zoekt daar de passende specialisten van Bisbee bij en wordt uw vaste sparringpartner voor flexibiliseringszaken.

In een hecht partnership bouwen we actief aan een duurzame relatie, op basis van betrouwbaarheid en transparantie. Met klinkende resultaten als gevolg. Minder examendruk, meer objectiviteit. Lagere kosten, hogere kwaliteit.

Assessoren nemen mondelinge toets af bij mbo-student

De examinatoren van Bisbee

Experts in toetsen en beoordelen

Bisbee regelt op een professionele wijze, door klantvriendelijke medewerkers en aan de hand van handige digitale aanvraagmodule, de juiste examinatoren voor onze mondelinge examens Nederlands en Engels.

Sabrine Verdult-Musters, Curio

Flexibele oplossingen in tijden van toetsen

Wij ontzorgen klanten in het mbo op het gebied van mondelinge en schriftelijke examinering. Dit doen we door in drukke examenperiodes onze ervaren examinatoren in te zetten voor de vakken Nederlands, Engels en Rekenen. Zoekt u een examinator voor een ander vak? Ook dan denken wij graag met u mee in het vinden van de juiste persoon.

Voor meer informatie over onze diensten kunt u contact met ons opnemen.

Bisbee ontzorgt u compleet op het gebied van toetsen en examineren van alle soorten taalexamens:

 • Inzet van de gewenste examinatoren voor Nederlands, Engels en Rekenen
 • Het nakijken en beoordelen van Schrijfexamens
 • Desgewenst nemen we u ook de gehele planning uit handen
 • Procesoptimalisatie
 • Second opinions
 • Uitvoering kan ook samen met uw eigen docent of examinator
 • Elke klant heeft een eigen portal met alle relevante informatie
 • Ondersteuning examencommissies
 • Opleiding en training met betrekking tot afname van examens
 • Online examineren en toetsen

Wat onderscheidt ons?

Diversiteit

Thuis in verschillende toetsen en verschillende doelgroepen

Kwaliteit

Onze examinatoren helpen u de kwaliteit van het onderwijs te borgen

Maximale onafhankelijkheid

Onze examinatoren hebben als externen geen persoonlijke band met uw studenten.

Professionaliteit

Onze examinatoren zijn bekwaam, bevoegd, gecertificeerd en houden hun kennis en vaardigheden up-to-date bij de Bisbee Academie

Vier-ogen-principe

Er is een vaste inzet van twee examinatoren.

Thuis in verschillende toetsen & organisaties

De allround examinatoren van Bisbee

Mbo student maakt schrijftoets Engels

Wij zijn zelfs thuis in uw in eigen beheer ontwikkelde toetsen

Bisbee Toetsing & Examinering neemt allerlei examens af. De TOA-toetsen zijn de meest voorkomende. Maar onze examinatoren kunnen ook uit de voeten met de toetsen van bijvoorbeeld uitgeverij Deviant. Bijblijven is daarbij een vereiste. Samen met partners, zoals Bureau ICE, geven we in onze eigen Bisbee Academie regelmatig trainingen voor examinatoren- en beoordelaars Nederlands, Engels en Rekenen. Hierdoor blijven hun kennis en vaardigheid altijd up-to-date. De ruime ervaring in meerdere toetsen zorgt er bovendien voor dat onze examinatoren ook instellingsexamens kunnen afnemen en beoordelen. Wij zijn dus ook thuis in de door uw school in eigen beheer ontwikkelde toetsen.

Toetsing en beoordeling volgens Bisbee

Volop vertrouwen op kwaliteit

Adequate coaching zorgt voor
optimale kwaliteitsborging

Het examineren en het beoordelen van examens moet secuur gebeuren. Bisbee heeft daarom een aantal onderwijsconsultants in dienst. Zij houden zich bezig met de professionalisering en coaching van onze examinatoren. Dit doen zij onder meer door met enige regelmaat examens bij te wonen of door een steekproef te nemen waarbij examens her-beoordeeld worden.

Verder organiseren we periodieke bijeenkomsten en kalibreersessies. Hierdoor kunt u volop vertrouwen op de kwaliteit van de examinering.

Student maakt schrijftoets

Taalexamens beoordelen

Op niveau

Kalibreersessies Nederlands, Engels en Duits

Taalexamens beoordelen is bij uitstek mensenwerk. Examinatoren beoordelen tijdens hun werk een spreek- of schrijfproduct aan de hand van beoordelingsmodellen die geënt zijn op de Meijerinkniveaus. Hoewel de beoordelingsmodellen houvast bieden, is niet gezegd dat iedereen altijd op dezelfde beoordeling uitkomt. Wanneer is iets nog voldoende en wanneer is een aspect onvoldoende? Wat moet een kandidaat laten zien om boven het gevraagde niveau uit te stijgen?

In een kalibreersessie bespreken de deelnemers meerdere examens en voeren in duo’s of in groepjes een beoordelaarsoverleg. Hierbij zoomen we in op de beoordelingscriteria en passen we zoveel mogelijk de WACKER-methode toe.

Het doel van de sessie is:

 • Het verkleinen van interpretatieverschillen
 • Het vergroten van de beoordelaarsbetrouwbaarheid
 • Het helder hebben van de beoordelingscriteria
 • Het leren van elkaars zienswijze
 • Bewust worden van eigen valkuilen
 • Op een leuke en prettige manier inhoudelijk bezig zijn met je vak
 • Zo nodig het aanvullen van het interne afsprakendocument

Voor wie?
Deze sessies zijn alleen toegankelijk voor examinatoren van Bisbee. Ziet u ook de noodzaak in van het kalibreren met uw team? Wij verzorgen ook incompany kalibreersessies en komen dan graag bij u op locatie. Wij maken daarbij graag gebruik van door u aangeleverde examenproducten.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen? Stuur dan hier een vraag in of neem contact op via telefoonnummer 073-6409390.