Lees hier over onze standpunten ten aanzien van diversiteit en inclusie.

Bisbee hecht waarde aan authenticiteit.

Bisbee hecht waarde aan authenticiteit. Dit brengt mee dat onze organisatie waarde hecht aan diversiteit waarbij we trots zijn op de samenstelling van ons complete team van professionals. Bisbee vindt acceptatie, waardering en respect voor ieder individu belangrijk en onderstreept dat iedere medewerker zijn eigen unieke talent bezit dat van waarde is voor onze organisatie alsmede voor onze samenwerkingspartners.

Concreet betekent dit dat Bisbee zich ten doel stelt haar medewerkers goed te kennen en ernaar te streven ieder individu in te zetten op zijn unieke kracht en talent. Met een open houding, oprechte interesse en gelijkwaardigheid in de samenwerking, wil Bisbee bijdragen aan meer gelijke kansen en minder discriminatie.