Flexibele personeelsoplossingen voor NT2-aanbieders

Soraya Sie
Bent u benieuwd naar wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met mij op.

Wij bieden flexibele personeelsoplossingen...

Anders dan bij het reguliere onderwijs zijn er duidelijke pieken en dalen bij NT2-trajecten en inburgeringsonderwijs. Dat vraagt om flexibele personeelsoplossingen, waarbij u gegarandeerd steeds ervaren onderwijscapaciteit op maat binnen uw instelling heeft. Met Bisbee kunt u soepel inspelen op de behoefte aan docenten.

U betaalt alleen voor de capaciteit die u op dát moment nodig heeft. Extra voordeel is dat wij deze dienstverlening binnen het taalonderwijs btw-vrij mogen factureren. Daarvoor krijgt u veel terug. Wij ontzorgen u zoveel mogelijk.

Vaste sparringpartner

Wij wonen inhoudelijke overleggen bij, verzorgen desgewenst scholing en coaching en begeleiden de docenten op de werkvloer. U kunt bij ons terecht voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van taaltrajecten, de coördinatie op een afdeling of voor docenten die nodig zijn voor de uitvoer van onderwijs. Ook andere vraagstukken binnen het taalonderwijs gaan wij niet uit de weg!

Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om u bij elke vraag een gedegen en passend advies te geven. Onze Onderwijsmanager – uw vaste aanspreekpunt – verdiept zich in uw (capaciteits)vraag, de specifieke situatie en organisatie(cultuur) en zoekt daar passende docenten van Bisbee bij.

Optimale onderwijscapaciteit

Er zijn altijd geschikte taaltrainers en docenten te vinden: zowel kwalitatief als kwantitatief leveren wij de optimale onderwijscapaciteit. Of u nu behoefte heeft aan een docent alfabetisering, NT2 of inburgering. Of het nu gaat om taalonderwijs voor volwassenen, Internationale Schakelklas (ISK) bij de Eerste Opvang Anderstaligen (EOA), Taalklassen in het primair onderwijs, Taal op de werkvloer of onze NT2-vakantieschool.

Bisbee flexibiliseert uw NT2-capaciteit. Interesse? Neem dan contact met ons op.

Wat onderscheidt ons?

Flexibel

Altijd onderwijscapaciteit op maat.

Kostenefficiënt

U betaalt alleen voor de capaciteit die u op dát moment nodig heeft.

Professioneel

Altijd op en top gekwalificeerde docenten mede dankzij de Bisbee Academie.

Betrouwbaar

Bisbee is al jaren de partner voor flexibele personeelsoplossingen in NT2.

Aandacht

Onze docenten hebben de juiste kwalificaties, ervaring en mentaliteit om echte aandacht te geven aan elke cursist.

Vaste sparringpartner

Met een frisse kijk op de organisatie van taalonderwijs voor volwassenen.

Volwasseneneducatie: Verder komen door
(betere) taalbeheersing

‘Stroomopwaarts steunt inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die (tijdelijk) niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Door de diversiteit van onze inwoners voeren we diverse trajecten uit. We hebben een redelijk grote infrastructuur, dus veel van de re-integratie trajecten kunnen we zelf oppakken. Maar waar wij tegen aan liepen is dat wanneer mensen de taal niet machtig zijn, of een taalprobleem hebben (dus zowel allochtoon als autochtoon), wij ze momenteel niet goed kunnen begeleiden naar werk. Communicatie is in deze gevallen vaak een probleem wat kan leiden tot irritati​e en frustratie, een traject is dan gedoemd te mislukken. We merkten dat we dit anders moesten oppakken, door taal en werk dichterbij elkaar te brengen.

We zorgen nu dat de cursisten acht uur per week taalles krijgen en zestien uur per week werken. Daarnaast krijgen ze de tijd om andere zaken te regelen: naar vacatures kijken en te solliciteren. Omdat wij zelf niet de expertise van taaldocenten in huis hebben, werden we door Bibliotheek Vlaardingen geattendeerd op de expertise van Bisbee. We hebben Bisbee toen benaderd om te kijken of we docenten konden inhuren voor dit traject.’

Eric van der Westerlaken, projectleider Stroomopwaarts

NT1 en NT2

Mogelijkheden in plaats van drempels

Volwasseneneducatie is ook voor laaggeletterden. In ons land zijn ongeveer 1,3 miljoen mensen van de zestien jaar of ouder laaggeletterd en hebben dus moeite met lezen en schrijven. Zo’n 250 duizend volwassenen zijn zelfs analfabeet. Zij kunnen in een NT1-traject hun eigen taal (beter) leren beheersen. Hierdoor verdwijnen drempels. En komen er mogelijkheden voor in de plaats.

Nieuwkomers zijn doorgaans onze taal niet machtig. Zij kunnen via een NT2-traject ‘volwasseneneducatie’ krijgen. Oftewel: onderwijs dat aan volwassenen (dus niet-leerplichtigen) wordt gegeven.

Bent u op zoek naar NT2-docenten? Neem dan contact met ons op.

Volwasseneneducatie les bij Koning Willem 1 College

De vele kanten van volwasseneneducatie

Bisbee voert onderwijsopdrachten gericht op NT1 en NT2 uit bij ROC's, gemeenten en particuliere instellingen:

  • Alfabetisering
  • Inburgering
  • Staatsexamen
  • Taal op de werkvloer
  • Cursussen in het kader van taal, rekenen en digitale vaardigheden
  • Web-groepen gericht op (taal)niveauverhoging

Echte aandacht voor elke cursist

De speciaal opgeleide NT1- en NT2-docenten van Bisbee kunnen op alle punten prima schakelen met de doelgroep. Een kwestie van ervaring, de juiste persoonlijkheid en echte aandacht voor elke cursist. We werken met de nieuwste methodes en beschikken over alle relevante certificeringen. Via onze eigen Bisbee Academie zorgen we ervoor dat de kennis en onderwijskundige vaardigheden op peil blijven.

Internationale Schakelklas (ISK/EOA)

Altijd onderwijscapaciteit op maat

‘De docenten van Bisbee hebben mij de kans gegeven om goed Nederlands en Engels te leren en in Nederland aan de weg te timmeren. Ook hebben ze mij geleerd hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. Dat is erg ingewikkeld, maar wel heel belangrijk. Ik kon altijd bij mijn docente Mariska terecht met de lastige vragen waar ik in het dagelijkse leven tegenaan liep. Nu ben ik fotomodel en loop ik shows in Londen en Dubai. Ik ben elke dag dankbaar voor alle kansen en mogelijkheden die mij gegeven zijn.’

Omid (24 jaar, komt uit Afghanistan)

Voormalig cursist

De nieuwste NT2-methodes en aandacht
voor elke leerling

Nieuwkomers tussen de 12 en 18 jaar die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen krijgen les in een Internationale Schakelklas (ISK/EOA). Onze NT2-docenten voor het vak Nederlands verzorgen intensieve taallessen, zodat deze leerlingen zo snel mogelijk aansluiting vinden bij het regulier onderwijs.

Daarnaast nemen zij hun leerlingen mee in Nederlandse normen en waarden én in de leerstrategieën die ons onderwijs vereist. Zo vergroten zij, stap voor stap, les na les, de kans voor deze jongeren om in dit nieuwe land te slagen.

Studenten krijgen les op Zomerschool

Onze ISK-docenten

Docent van Bisbee geeft les tijdens Zomerschool in Rotterdam

De speciaal opgeleide NT2-docenten van Bisbee kunnen op alle punten prima schakelen met de doelgroep. Een kwestie van ervaring, de juiste persoonlijkheid en echte aandacht voor elke leerling.

Wij zijn al ruim vijftien jaar gespecialiseerd in onderwijs aan anderstaligen. We werken met de nieuwste NT2-methodes en beschikken over alle relevante certificeringen.

Wilt u meer weten over onze ISK-docenten? Neem dan contact met ons op.

Altijd onderwijscapaciteit op maat

Taalklassen in het primair onderwijs

Taalklassen voor nieuwkomertjes

De vluchtelingenstroom en daar op volgende gezinshereniging leiden ook voor het primair onderwijs tot allerlei nieuwe uitdagingen. Allereerst onderwijskundig: de nieuwkomertjes – variërend van 4 tot 12 jaar – zijn onze taal niet machtig en kunnen dus niet zomaar meedraaien in een reguliere basisschoolklas. De oplossing hiervoor is de Taalklas, waarin zij dankzij specifieke NT2-methodes voor kinderen en jongeren in combinatie met lesmethodes uit het primair onderwijs onze taal zo goed onder de knie krijgen dat zij door kunnen stromen naar een reguliere klas.

De kwalitatieve én flexibele
personeelsoplossingen
van Bisbee

Daarvoor zijn wel professionele NT2-docenten nodig. En dat brengt weer een volgende uitdaging met zich mee. Want de steeds fluctuerende instroom brengt organisatorische en financiële risico’s met zich mee. Dit vraagt om een zowel kwalitatieve als flexibele capaciteitsinvulling. En daar kan Bisbee u bij helpen.

De speciaal opgeleide NT2-docenten van Bisbee kunnen op alle punten prima schakelen met de doelgroep. Een kwestie van ervaring, de juiste persoonlijkheid en echte aandacht voor elke leerling. Wij zijn al ruim vijftien jaar gespecialiseerd in onderwijs aan anderstaligen. We werken met de nieuwste NT2-methodes en beschikken over alle relevante certificeringen. Zo heeft u, zonder de belasting van vaste contracten, altijd onderwijscapaciteit op maat.

Wilt u meer weten over de inzet van onze NT2-docenten? Neem dan contact met ons op.

Taal op de werkvloer

Taalverwerving en -verbetering als onmisbaar participatiemiddel

Beter contact, meer veiligheid

Cursist Taal op de werkvloer les

Voor u als werkgever is het van belang dat uw werknemers in het Nederlands kunnen communiceren en met instructies en veiligheidsvoorschriften om kunnen gaan. Het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid, gericht op de werksituatie van de werknemer, zorgt voor een beter contact op de werkvloer.

Bisbee is gespecialiseerd in het lesgeven aan arbeidsmigranten en de uitvoering van taaltrajecten, waaronder communicatie op de werkvloer. 

Wij zijn de kweekvijver van NT2-docenten

De speciaal opgeleide NT2-docenten van Bisbee kunnen op alle punten prima schakelen met de doelgroep. Een kwestie van ervaring, de juiste persoonlijkheid en echte aandacht voor elke cursist. Wij zijn al ruim vijftien jaar gespecialiseerd in onderwijs aan anderstaligen:

  • Onze docenten werken met de nieuwste NT2-methodes
  • Onze docenten zijn op en top gekwalificeerde docenten mede dankzij de Bisbee Academie
  • Wij beschikken over alle relevante certificeringen
  • U betaalt alleen voor de capaciteit die u op dát moment nodig heeft


Zo helpen we u om deze nieuwkomers te laten ‘landen’. Op de werkvloer. En hierdoor ook in Nederland. Voor meer informatie over het werk van onze NT2-docenten op de werkvloer vragen we u om contact met ons op te nemen.

De NT2-Vakantieschool:

Taalniveau op peil met sport en spel

‘Bisbee schakelt snel en is goed thuis op dit specifieke terrein. De docenten van Bisbee zijn heel collegiaal en betrokken. De samenwerking voelt echt als een verlengstuk van je organisatie.’

Herman de Winter, ISK Assen

Vakantie is fun. Maar ook: funest voor het geleerde…

Werkje van student Zomerschool

We tanken bij, terwijl onze hersenen langzaam leeglopen. Meestal pakken we de draad snel op, vooral als we ons na de vakantie weer op bekend terrein begeven. Voor leerlingen die net bezig zijn iets nieuws en ingewikkelds te leren ligt dat anders. Zeker als het om een moeilijke taal gaat, zoals het Nederlands.

Onderzoek onderstreept dit: veel NT2-leerlingen laten onze taal tijdens de vakantieperiode links liggen, ten faveure van hun eigen taal. Met een fikse terugval als gevolg. Dit betekent na de vakantie extra werk voor de leerlingen én NT2-docenten…

Wij hebben de afgelopen 2 jaar samen met Bisbee een zomerschool georganiseerd voor de VO leerlingen uit ons programma. Beide keren leverde Bisbee een sterk docententeam en een goede organisatie van het zomerprogramma. Bisbee is flexibel, denkt graag met je mee en is transparant. We werden in de voorbereidingsfase goed meegenomen door Bisbee, wat voor ons erg prettig was.

Leonie Rosendaal, Programmacoördinator team kind, Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

NT2-Vakantieschool: een totaalprogramma dat volledig ontzorgt

Bisbee heeft de perfecte oplossing om de periode tussen ‘Prettige vakantie!’ en ‘Welkom terug!’ zonder terugval te overbruggen: de  NT2-Vakantieschool. Een totaalprogramma, waarbij we alles voor uw school regelen: van het ontwikkelen van lesmateriaal en het verzorgen van de lessen tot en met de coördinatie. De focus ligt op de taalbeheersing van het Nederlands, maar er staan ook vakgebieden als wereldoriëntatie, rekenen, Engels, studievaardigheden en sociale vaardigheden (onder meer omgangsvormen en cultuurelementen) op het programma.

Uiteraard – het is tenslotte vakantie – is er ook volop ruimte voor ontspannende activiteiten. Deze uitgekiende mix van inhoud en ontspanning stemt onze vakantieschoolcoördinator vooraf met u af. Hierdoor kunnen de leerdoelen van uw school gekoppeld worden aan onze lessen.

Scrabble met Engelse woorden

Volledige ontzorging

Wij bieden u een totaalprogramma aan

Geen terugval

'Herstelwerkzaamheden’ na de vakantie zijn niet nodig

Professioneel

Bevoegde en bekwame docenten, met volop ervaring en affiniteit met de doelgroep

Individuele aandacht

Elke leerling kan het programma in zijn of haar eigen tempo doorlopen

Maatwerk

Individuele leerdoelen gekoppeld aan de leerdoelen van uw school

Uitgekiende mix

Inhoud én ontspanning

Contact opnemen