Hoe het begon

Er was eens…

Bisbee is niet meer weg te denken uit de inburgering, de laaggeletterdheid, de Internationale Schakelklas (ISK) en de volwasseneneducatie. Daarnaast is Bisbee actief in de detachering in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Verder zijn onze examinatoren onmisbaar bij het afnemen van taalexamens in het mbo. Maar hoe is het begonnen?

Regie.nl

Waar het begon

In 2003 startte Bisbee onder de naam Regie.nl met de uitvoering van een opdracht voor de Gemeente Rotterdam. Als opvolger van het ‘Digitale Trapveldjesproject E-Centra in de Buurt’ kregen Brede Scholen in Rotterdamse achterstandswijken de gelegenheid subsidie aan te vragen voor inrichting van een ‘E-Centrum op School’. In zo’n E-centrum konden de basisschoolkinderen en hun ouders werken aan inburgering en computervaardigheden.

Zo ontstond er een opleidingsinfrastructuur waarmee het scholingsprogramma dichter bij de inburgeringsbehoeftigen kwam te liggen. Doordat de ouders van de kinderen op de basisschool binnen de schoolmuren werden opgeleid, werd de ouderbetrokkenheid vergroot. Dat dit een positieve werking had op de leerprestaties van het schoolgaande kind, was een groot bijkomend voordeel.

Bisbee directeuren in Amerika

Opleidingsaanbieders faciliteren

In de samenwerking die Bisbee had met de uitvoerders van educatie werd al snel duidelijk dat er behoefte was aan een partij die de invulling van de educatie-opleidingen voor zijn rekening kon nemen. Bisbee startte een samenwerking met diverse opleidingsaanbieders om de educatie-opleidingen uit te gaan voeren. Dit werd een succes. Niet alleen in Rotterdam bleek de interesse groot, maar ook elders in het land werden ROC’s en particuliere opleidingsaanbieders gefaciliteerd in de uitvoering van onderwijsopdrachten.

In 2008 ontstond de behoefte aan een andere naam voor het bedrijf. De naam ‘Regie.nl’ volstond niet meer omdat het ‘regisseren van projecten’ inmiddels niet meer onze kernactiviteit was. Toen eigenaren Rob Hörmann en Gerald Pikkemaat bij een concert van de Amerikaanse band Calexico in november 2008 in Paradiso Amsterdam zanger Joey Burns hoorden openen met het nummer ‘Bisbee Blue’, was de nieuwe naam voor ons bedrijf gevonden.

NT2, po, vo en mbo

Landelijk actief

De afgelopen jaren is Bisbee uitgegroeid tot een bedrijf dat landelijk actief is in de uitvoering en ontwikkeling van het NT2-onderwijs. Bisbee is niet meer weg te denken uit de inburgering, de laaggeletterdheid, de Internationale Schakelklas (ISK/EOA) en de volwasseneneducatie. In deze tak van het onderwijs hebben wij via onze Bisbee Academie de afgelopen jaren in de krappe NT2-docentenmarkt zo’n 200 onderwijsgevenden bijgeschoold tot gecertificeerd NT2 docent. Via de Bisbee Academie bieden wij een interessant nascholingsaanbod voor de branche.

Bisbee is ook actief in de detachering in het po, vo en het mbo. Verder zijn onze examinatoren onmisbaar bij de afname van taalexamens in het mbo. In de afgelopen 15 jaar is Bisbee geworden tot wat het nu is. Hier gaan wij de komende jaren natuurlijk met veel plezier mee verder.

Wordt vervolgd!

Bisbee directeuren met voormalig eigenaar