Activerende werkvormen: Effectief en dynamisch lesgeven aan NT2-cursisten

Over deze cursus

Lesgeven kost soms veel energie. Continu de kar trekken kan vermoeiend zijn. Zou het niet fijner zijn om juist energie te krijgen van het lesgeven? Dat er wordt gelachen en tegelijkertijd veel wordt geleerd? Deze workshop gaat over het inzetten van activerende didactiek. We staan stil bij verschillende manieren van lesgeven en verschillende actieve werkvormen. Daarnaast geven we ideeën en tips om leuke, creatieve en afwisselende werkvormen te gebruiken in je lessen.

Je wilt een nieuw onderwerp of thema aanbieden, maar je weet even niet meer hoe je dit nu op een goede manier kan brengen. Of je wilt een vaardigheid als luisteren, spreken, lezen of schrijven eens op een andere manier aanbieden en op een boeiende manier herhaling inbouwen in je les. Je wilt geen monoloog gaan houden voor je klas, want je hebt het idee dat je cursisten het dan niet opnemen. Je bent op zoek naar manieren van lesgeven waarbij jouw cursisten zelf actief zijn, en waarbij de informatie blijft hangen. Hoe bedenk je elke keer weer een leuke, creatieve, afwisselende manier van lesgeven?  

Het is al lang niet meer zo dat een docent vóór de klas staat en zijn verhaal houdt. Want………….. een goede docent staat niet voor de klas, maar ín de klas. Wij willen jullie graag laten zien hoe je dit kunt realiseren: hoe je de cursisten kunt activeren en enthousiasmeren, zodat elke les leuk en leerzaam zal zijn!  

Wij staan tijdens deze workshop stil bij de verschillende manieren van lesgeven en  de verschillende actieve werkvormen. Wij zullen een aantal werkvormen laten zien waarbij je zelf zult ervaren hoe het voor je cursisten is om deze uit te voeren. Daarnaast geven we jullie ideeën en tips om leuke, creatieve en afwisselende werkvormen te gaan gebruiken in je lessen.   

Voor wie? 
Deze workshop is bedoeld voor zowel taaldocenten die werkzaam zijn in de volwasseneneducatie als in de ISK.    

De trainer: 
Yanti Boeren is gecertificeerd NT2-docent en al jaren werkzaam bij Bisbee Flexonderwijs. Naast de lesgevende taken die zij heeft, is zij actief op het gebied van coaching en begeleiding van docenten. Zij legt lesbezoeken af en helpt docenten bij het samenstellen van hun portfolio om het NT2-certificaat te kunnen behalen. Daarnaast is zij assessor Nederlands in het MBO.   

Wanneer en waar?

Er zijn momenteel geen datums waarop deze cursus gepland is. Neem contact met ons op voor meer informatie.