Anderstaligen in het MBO: taalactiverende didactiek voor de MBO-docent

Over deze cursus

Wie als MBO-docent lesgeeft aan anderstalige studenten, herkent het vast wel: jouw leerling heeft voldoende capaciteiten in huis, maar hij loopt steeds vast omdat hij nog onvoldoende taalvaardig is. Studenten die vanuit ISK’s of inburgeringstrajecten naar het MBO doorstromen, hebben bijna altijd een lager taalniveau dan hun studiegenoten. Het Nederlands van deze studenten is vaak onvoldoende om goed mee te kunnen komen binnen een reguliere opleiding. Het tweedetaalverwervingsproces van studenten die nog maar enkele jaren in Nederland zijn, is immers nog niet voltooid.

Wij vragen deelnemers van deze workshop om vooraf hun leervragen in kaart te brengen middels de vraag: wat heb je nodig om de NT2-studenten in je klas goed te kunnen begeleiden? De workshop kenmerkt zich door het interactieve karakter. Je neemt niet passief informatie tot je, maar wisselt ervaringen uit met andere deelnemers. Het doel is om kennis en vaardigheden op te doen die praktisch toepasbaar zijn in de dagelijkse lespraktijk.

Als deelnemer aan de workshop ‘Anderstaligen in het MBO: taalactiverende didactiek voor de MBO-docent’ krijg je inzicht in de leerbehoeften van NT2-studenten in het MBO, zodat je gericht weet hoe de Nederlandse taal in je vakgebied te integreren en hoe je studenten kunt ondersteunen en begeleiden. De leerdoelen van deze workshop zijn:
1. Het ervaren van specifieke problemen tijdens het leerproces van NT2-studenten, door te oefenen met confronterende werkvormen.
2. Het kunnen voorzien in de behoefte van NT2-studenten voor wat betreft de vaardigheden luisteren, schrijven en spreken
3. Het krijgen van inzicht in NT2-didactisch handelen in de klas.

Aan het eind leg je voor jezelf de opbrengst van de workshop vast en formuleer je een aantal actiepunten, zodat je het geleerde in de praktijk kunt brengen. 

Voor wie?
Deze workshop is bedoeld voor docenten Nederlands en theorie- of praktijkdocenten die lesgeven aan studenten in het MBO met een NT2-achtergrond. 

De trainer
Deze workshop wordt verzorgd door Yolanda. Zij is trainer en veranderkundige en heeft jarenlang als docent Nederlands in het MBO gewerkt. Zij heeft in die hoedanigheid ervaring opgedaan met de doelgroep NT2 studenten.  

Wanneer en waar?

Er zijn momenteel geen datums waarop deze cursus gepland is. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Op de hoogte blijven?

Ontvang elke maand de Bisbee Flexonderwijs nieuwsbrief.