Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen in de klas (2 dagdelen) 's-Hertogenbosch

Over deze cursus

Vluchtelingenkinderen hebben vrijwel altijd gebeurtenissen meegemaakt die tot trauma kunnen leiden. Angst, geweld, bedreiging en armoede in hun land van herkomst, de reis en de onrust in opvanglocaties hebben een grote impact op deze kinderen. 

Voor getraumatiseerde leerlingen kan school een plek zijn waar ze zich veilig voelen en vertrouwen in zichzelf en anderen ontwikkelen. In de praktijk is het echter vaak zo dat ze door hun gedragsproblemen (voortkomend uit trauma) vastlopen en, samen met hun leerkracht(en)  in een negatieve spiraal belanden. Een leraar kan, met de juiste kennis over trauma, een enorme bijdrage leveren aan het herstel en de veerkracht van het kind. Deze workshop bestaat uit twee delen, waarbij we in deel 1 ingaan op het herkennen en signaleren van trauma in de klas en bij deel 2 stil staan bij invloed die een trauma kan hebben op het kind/de jongere in de klas.  

 

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen: Herkennen en signaleren van trauma in de klas (deel 1)

Dinsdag 13 november 2018 van 16.00 - 20.00 uur

Dit betreft deel 1 van de workshop die bestaat uit een basisdeel en een vervolg hierop. Deel 1 is verplicht wanneer men ook de verdieping wenst te volgen. Deelnemers aan de eerste workshop hebben nog weinig kennis over trauma’s of hebben weinig tot geen ervaring met getraumatiseerde leerlingen.

De workshop is gericht op het PO en VO en is in de lijn van Leony Coppens samengesteld. Na deze workshop zal de deelnemer antwoorden hebben op de volgende vragen:

 • Over welke jongeren hebben we het vandaag?
 • Wat is trauma? 
 • Waarom is het belangrijk om kennis te hebben over trauma?
 • Waarom ontwikkeld niet elke leerling die traumatiserende gebeurtenissen meemaakt, klachten?
 • Hebben alle leerlingen die traumatiserende gebeurtenissen meegemaakt hebben, therapie nodig?
 • Welke effecten heeft trauma op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen/jongeren?
 • Welke invloed heeft trauma op de ontwikkeling van de hersenen?
 • Wat kan mijn rol als docent zijn in het leven van getraumatiseerde jongeren?

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen: De invloed van trauma op het kind/de jongere in de klas (deel 2)

Donderdag 13 december 2018 van 16.00 - 20.00 uur

In deel 2 van deze workshop gaan we in op de invloed die trauma kan hebben op het kind / de jongere in de klas. Hoe kan je werken aan stressvermindering in plaats van gedragsbeheersing in het klaslokaal. Om deel te kunnen nemen aan deze workshop wordt verondersteld dat deelnemers workshop 1 gevolgd hebben of beschikken over de basiskennis over trauma). 

De workshop is gericht op het PO en VO en is in de lijn van Leony Coppens samengesteld. Na deze workshop zal de deelnemer antwoorden hebben op de volgende vragen:

 • Welke factoren (persoonskenmerken / traumasymptomen) zijn van directe invloed op het gedrag van de leerling?
 • Hoe doorbreek ik als leerkracht de negatieve spiraal?
 • Hoe kan ik (als docent) het gevoel van veiligheid in de klas vergroten?
 • Hoe werk ik aan het vergroten van de veerkracht van een kind?
 • Hoe werk ik aan zelfregulatie bij getraumatiseerde kinderen?
 • Wat doet dit met mij als leerkracht en hoe zorg ik goed voor mijzelf?

Naast theoretische kennis zal ruim voldoende gelegenheid zijn om ervaringen uit te wisselen en de vertaling naar de eigen onderwijspraktijk te maken.

De trainers

De workshop wordt verzorgd door Stefanie en Simone en beiden hebben ruime ervaring opgedaan in de zorg en het onderwijs, met specifieke aandacht voor trauma en lichaamsgericht werk.

Zo is Stefanie actief bij een Traumacentrum als gezinsbehandelaar, verzorgt zij trainingen en workshops en is zij actief als coach voor professionals in de zorg en het onderwijs vanuit haar eigen bedrijf.

Simone is jarenlang directeur geweest van een reguliere NT2 basisschool, heeft ervaring in de Internationale Taalklassen en is actief als regiocoördinator bij LOWAN PO. Ook zij heeft een eigen advies- en trainingsbureau dat gespecialiseerd is in het nieuwkomersonderwijs.

Wanneer en waar?

Er zijn momenteel geen datums waarop deze cursus gepland is. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Op de hoogte blijven?

Ontvang elke maand de Bisbee Flexonderwijs nieuwsbrief.