Met coachen ZIE JE WEL! Hoe word ik een goede coach voor mijn leerlingen?

Over deze cursus

De rol van de docent is aan het veranderen. De niveaus, wensen en leerstijlen van onze leerlingen zijn heterogeen. Bovendien komt de verantwoordelijkheid meer bij de leerling te liggen; de docent is begeleider/coach. Maar hoe word je dan een goede coach van leerlingen? Om als coach in de klas te staan, heb je de juiste vaardigheden en kennis nodig. In deze workshop is onder andere aandacht voor gesprekstechnieken, oplossingsgericht gesprekken voeren en (echt) luisteren.

Coaching is een vak apart. Niet elke docent ís per definitie een goede coach. Je hebt hiervoor de juiste vaardigheden nodig. Naast vaardigheden moet ook de wil aanwezig zijn om op deze nieuwe manier les te gaan geven. En laten we niet vergeten dat er vooral ook kennis nodig is: kennis van het coachingsvak. 

We besteden o.a. aandacht aan de volgende onderwerpen: gesprekstechnieken, oplossingsgericht gesprekken voeren, (echt) luisteren, het verschil tussen advies geven en vragen stellen. We oefenen met deze coachingsvaardigheden en geven tips en adviezen, zodat jij als coach ín de klas kunt staan! 

Voor wie? 
Voor iedere docent die antwoord wil op de vraag ‘hoe word ik een goede coach van mijn leerlingen?’. 
 

De trainer 
Mariska Weijers is gecertificeerd NT2-docent en al jaren werkzaam bij Bisbee Flexonderwijs. Naast de lesgevende taken die zij heeft, is zij assessor Nederlands in het MBO én actief op het gebied van coaching en begeleiding van docenten. Ze ziet als coach wekelijks verschillende praktijksituaties die zij met de betreffende docent analyseert.  

Wanneer en waar?

Er zijn momenteel geen datums waarop deze cursus gepland is. Neem contact met ons op voor meer informatie.