Incompany training: Met coachen ZIE JE WEL!

Hoe word ik een goede coach voor mijn leerlingen?

Basistraining coaching voor docenten

Hoe coach ik mijn leerlingen?

Bisbee KW1-225lr.jpg

De rol van docent is aan het veranderen: zo staan we niet altijd meer vóór de klas, maar ín de klas. De niveaus, de wensen en de leerstijlen van onze leerlingen zijn niet homogeen, maar heterogeen. We willen onze leerlingen graag leermateriaal op hun niveau aanbieden. Daarnaast wordt de stof niet meer op een presenteerblaadje aangeboden, maar begeleiden we onze leerlingen in hun zoektocht naar de antwoorden op hun vragen.

Kortom, de verantwoordelijkheid ligt meer bij de leerling, de docent is hierin begeleider/coach.

Maar hoe word ik een goede coach van mijn leerlingen?

Coaching is een vak apart. Niet elke docent ís per definitie een goede coach. Je hebt hiervoor de juiste vaardigheden nodig. Naast vaardigheden moet ook de wil aanwezig zijn om op deze nieuwe manier les te gaan geven. En laten we niet vergeten dat er vooral ook kennis nodig is: kennis van het coachingsvak.

Welke aspecten komen aan bod?

We besteden o.a. aandacht aan de volgende onderwerpen: gesprekstechnieken, oplossingsgericht gesprekken voeren, (echt) luisteren, het verschil tussen advies geven en vragen stellen. We oefenen met deze coachingsvaardigheden en geven tips en adviezen, zodat jij als coach ín de klas kunt staan!

Wij bieden vanuit onze Bisbee Academie deze training incompany aan.

Heeft uw school interesse om deze training door ons te laten verzorgen? Neem dan contact op met Mariska Weijers via bisbee@academie.nl of bel naar 010 307 32 39.

Bisbee Waalwijk-299-LR.jpg
Bisbee maakt gebruik van cookies om uw gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie Accepteer cookies