Bewegend Leren; lesmethoden die de hersenen prikkelen

Over deze cursus

Deze workshop laat je verschillende technieken beleven die het mogelijk maken om de hersenen van je leerlingen/cursisten te blijven prikkelen, bijvoorbeeld door muziek, jongleren of dansmoves in te zetten.

Wanneer een leerling/cursist met veel plezier naar de taalles komt wordt de drempel om de taal consequent te gebruiken erg laag. Motiverende werkvormen bevorderen de deelname aan de lessen en de zin om de taal in het dagelijks leven echt te gaan gebruiken.


Over de workshop

Het doel is om docenten technieken te laten beleven om taalles naar een hoger niveau te tillen. Waardoor het voor de leerlingen/cursisten leuk wordt om naar de taallessen te komen en de drempel om de taal echt te gaan gebruiken verder te verlagen. Met veel plezier met het geleerde Nederlands aan de slag kunnen is namelijk een belangrijke sleutel voor een geslaagde integratie.

In de workshop komen de volgende onderdelen aan bod:

  1. Hoe maak een ik een voorstelrondje boeiend? In plaats van simpelweg iedereen aan het woord te laten, een spelvorm organiseren waarbij de deelnemers, terwijl zij elkaar inschatten, het beroep bij de naam moeten zien te vinden.

  2. Waarom is bewegend leren veel effectiever dan een uur in een schoolbank of trainingslokaal op een stoel zitten? Wetenschappelijke onderbouwing van “bewegend” leren. Wat gebeurt er met de bloedsdoorstroming in je hersenen en hoe reageren je synapsen wanneer je beweegt terwijl je leert en al je zintuigen worden geprikkeld?

  3. Welke bewegende vormen kan een docent zoal inzetten? Meerdere technieken worden getoond en door de deelnemers van de Masterclass zelf beleefd zodat zij inspiratie opdoen voor hun eigen lessen. Hierbij worden werkvormen met moderne muziek, ballonnen, herhalingstechnieken en dansmoves getoond die iedere deelnemer tot de verbeelding zal spreken.

  4. Werkvormen voor in de eigen klas. Vlak voor de pauze krijgen de deelnemers de kans om een voorbeeld te noemen van stof die zij uitdagend vinden om op een smeuïge manier aan de leerlingen over te brengen. Tijdens de pauze zoekt de docent naar een passende bewegende werkvorm. Na de pauze wordt deze direct ingezet. Hierdoor wordt het geleerde direct toepasbaar voor de cursisten en lopen zij volledig bepakt en bezakt de Masterclass uit.

  5. Hoe evalueer ik mijn lessen zo dat er waardevolle feedback komt zonder dat mensen het gevoel hebben een blad voor de tong te moeten nemen? Ook hier worden weer inventieve bewegende technieken geleerd die voor altijd een eind maken aan evaluatieformulieren met aanvinkvakjes.

Naast de trainingsuren is er geen verdere studiebelasting.

Voor wie?

De workshop is geschikt voor docenten met verschillende achtergronden (NT2-docenten, ISK-docenten, docenten in het MBO, PO/VO).

Groepsgrootte

Er kunnen maximaal 15 docenten per groep deelnemen.

Afronding

Na afloop wordt er een bewijs van deelname verstrekt.

Kosten

Deelname aan de workshop kost €99,-. 

Wanneer en waar?

Er zijn momenteel geen datums waarop deze cursus gepland is. Neem contact met ons op voor meer informatie.