Over deze cursus

De rol van de docent is aan het veranderen. De niveaus, wensen en leerstijlen van onze leerlingen zijn heterogeen. Bovendien komt de verantwoordelijkheid meer bij de leerling te liggen; de docent is begeleider/coach. Maar hoe word je dan een goede coach van leerlingen? Om als coach in de klas te staan, heb je de juiste vaardigheden en kennis nodig. In deze workshop is onder andere aandacht voor gesprekstechnieken, oplossingsgericht gesprekken voeren en (echt) luisteren.

Coaching is een vak apart. Niet elke docent ís per definitie een goede coach. Je hebt hiervoor de juiste vaardigheden nodig. Naast vaardigheden moet ook de wil aanwezig zijn om op deze nieuwe manier les te gaan geven. En laten we niet vergeten dat er vooral ook kennis nodig is: kennis van het coachingvak. 

We besteden o.a. aandacht aan de volgende onderwerpen: gesprekstechnieken, oplossingsgericht gesprekken voeren, (echt) luisteren, het verschil tussen advies geven en vragen stellen. We oefenen met deze coachingsvaardigheden en geven tips en adviezen, zodat jij als coach ín de klas kunt staan! Ook kijken we naar de lesomstandigheden die nodig zijn om coachend te kunnen lesgeven. 

Naast de trainingsuren is er geen verdere studiebelasting.

Voor wie? 
Voor iedere docent die antwoord wil op de vraag ‘hoe word ik een goede coach van mijn leerlingen?'. 

Wanneer en waar?

Er zijn momenteel geen datums waarop deze cursus gepland is. Neem contact met ons op voor meer informatie.