Differentiëren in de NT2-klas

Over deze cursus

Herken je dit? Je begint je les met een uitleg over een onderwerp en je ziet dat enkele leerlingen al snel niet meer opletten. Sommigen worden onrustig, anderen dwalen af en kijken niet meer naar jou. Hoe zorg je dat jouw leerlingen of cursisten, met verschillende niveaus en achtergronden, toch gemotiveerd aan de slag gaan? Hoe zorg je dat iedereen iets in jouw les geleerd heeft, ongeacht zijn/haar taalniveau?

Differentiëren lijkt wel een toverwoord in onze NT2-branche. Maar is het ook een tovermiddel en zo ja, op welke manier kun je het toepassen in jouw lessen? In deze workshop willen wij jullie met praktische tips, adviezen en met grotere of kleinere ingrepen in je les, verder op weg helpen naar meer differentiatie. Wij willen handreikingen bieden om met verschillende taalniveaus in en buiten de les om te gaan. Tevens is er ruimte voor casussen uit de praktijk.

Naast de trainingsuren is er geen verdere studiebelasting.

Voor wie?
Deze workshops is voor NT2 docenten in de volwasseneneducatie, ISK of taalklas PO maar ook voor docenten in het regulier onderwijs die veel met NT2 leerlingen werken. 

De trainers
Mariska Weijers is gecertificeerd NT2-docent en al jaren werkzaam bij Bisbee Flexonderwijs. Naast de lesgevende taken die zij heeft, is zij actief op het gebied van coaching en begeleiding van docenten. Ze heeft trainingen en workshops op het gebied van differentiëren gevolgd én bouwt elke dag verder op de feedback en de ideeën van de collega docenten bij Bisbee. Ze ziet als talencoach wekelijks verschillende praktijksituaties, die zij met de betreffende docent analyseert en waarbij ze op zoek gaat naar mogelijkheden tot differentiatie. Daarnaast helpt ze docenten bij het samenstellen van hun portfolio om het NT2-certificaat te kunnen behalen en is zij assessor Nederlands in het MBO.

Wanneer en waar?

Er zijn momenteel geen datums waarop deze cursus gepland is. Neem contact met ons op voor meer informatie.