Het nieuwe inburgeringsstelsel

Over deze cursus

In het nieuwe inburgeringsstelsel komt de regie weer bij de gemeenten te liggen en moeten taalonderwijs en participatie geïntegreerd worden. Wat vraagt dat van jou als docent? In deze workshop informeren we je over veranderingen in het nieuwe stelsel en maken we je bewust van de mogelijke gevolgen voor jouw rol als NT2-docent. Je krijgt bovendien voor jezelf helder op welke punten je je aanvullend kunt ontwikkelen of scholen.

In de workshop wordt de nieuwe situatie geschetst, zoals die er volgens de huidige plannen gaat uitzien. Door middel van een link met het Competentieprofiel Docent Nederlands als tweede taal van de BVNT2 wordt ingegaan op de competenties waarop een groter beroep zal worden gedaan. Door middel van praktische casus en rollenspellen worden die nieuwe situaties verkend en geoefend.

De workshop zal informatief, praktisch en activerend van opzet zijn.

Naast de trainingsuren is er geen verdere studiebelasting.

Voor wie? 
Deze workshop is bedoeld voor taaldocenten die werkzaam zijn in de volwasseneneducatie / inburgering

De trainer

Onno is senior trainer Nederlands voor anderstaligen bij Radboud in’to Languages. Daar houdt hij zich vooral bezig met het opleiden van docenten NT2. Daarnaast geeft hij trainingen aan hoogopgeleide anderstaligen. Zijn interesses liggen op het terrein van NT2-didactiek, online leren, schrijfvaardigheid, toetsing en leerprocessen in organisaties.

Na de lerarenopleiding (Nederlands en maatschappijleer) studeerde Onno Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht en Opleidingskunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Wanneer en waar?

Er zijn momenteel geen datums waarop deze cursus gepland is. Neem contact met ons op voor meer informatie.