Over deze cursus

Met ingang van 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering van start gegaan. In de reguliere route is de taaleis van A2 naar B1 gegaan. Dat is een hele uitdaging voor de cursisten. Als je vooral gewend bent om cursisten naar niveau A1 of A2 te begeleiden, is het ook een uitdaging voor jou als docent. Je moet immers gaan werken met ander lesmateriaal, andere thema’s en ook wordt er meer kennis van grammatica en woordenschat vereist. Verder zien de lees-, luister-, spreek- en schrijftaken er op niveau B1 anders uit. En wat houdt eigenlijk niveau B1 in en hoe wordt dat getoetst?


De online workshop zal proberen deze vragen te beantwoorden. Daarbij gaat het niet alleen om wat jij als docent (anders) kunt doen, maar ook om wat je cursisten zelf kan laten doen om de kans dat B1 gehaald wordt te vergroten.


Trainer: Onno ter Haar

Naast de trainingsuren is er geen verdere studiebelasting.

Wanneer en waar?

Er zijn momenteel geen datums waarop deze cursus gepland is. Neem contact met ons op voor meer informatie.