“Bisbee levert niet alleen kandidaten, maar denkt mee over de problematiek”

Al sinds 2019 is Quadraam een aanbestedingsklant van Bisbee Flexonderwijs. In de loop van de jaren hebben zij voor de diverse locaties van Quadraam docenten geplaatst, zowel voor het reguliere als het ISK-onderwijs. We spraken met Hans de Reus, Directeur HRM, verantwoordelijk voor de werving en selectie en de arbeidsmarktpositionering.

Hoe is de samenwerking met Bisbee ontstaan?

"Bisbee is een van onze externe partners waarmee we een innovatieve samenwerking hebben ontwikkeld. Onze organisatie geeft onderwijs aan ongeveer 12.500 jongeren tussen de 12 en 19 jaar en we hebben een team van 1600 medewerkers. Hierdoor zijn we een belangrijke werkgever in de regio Arnhem, van Elst tot aan Didam.

We hebben 14 scholen, maar we vormen één werkgever. Voorheen werkten veel van onze scholen met lokale partijen voor externe inhuur. Dit kon problemen veroorzaken, zoals variërende tarieven en inconsistente verbindingen.

Toen de mogelijkheid voor een aanbesteding zich voordeed, kwam het idee om samen te werken met meerdere uitzendbureaus onder dezelfde voorwaarden. Bij een verzoek voor een docent krijgt iedereen een vaste periode om een geschikte kandidaat voor te stellen. Dit leidt tot een gezonde competitie, waarin wij als werkgever maximaal onze behoefte op de markt kunnen uitzetten onder bepaalde voorwaarden.

Dankzij dit vernieuwende model hanteren we één tarief en kunnen we consistent een bepaalde kwaliteitsnorm handhaven. Alle uitzendbureaus krijgen dezelfde kansen om met ons samen te werken."

Wat heeft de samenwerking jullie gebracht?

“Onze effectiviteit als werkgever en ons wervingsproces sloten niet goed op elkaar aan. Soms werd een potentiële kandidaat afgewezen door één van onze scholen, terwijl hij of zij wellicht geschikt was voor een andere locatie. Door het bundelen van externe inhuur en het koppelen ervan aan ons reguliere wervingsproces kunnen we veel flexibeler opereren als organisatie.

Vroeger hadden we verschillende pijlers, namelijk: externe inhuur, detachering en reguliere werving en selectie. Deze drie kanalen waren niet met elkaar verbonden. Dankzij de aanbesteding hebben we nu een veel groter bereik met alle externe partijen. Dit biedt ook alle betrokken partijen de kans om mee te zoeken naar geschikte kandidaten voor onze aanvragen.”

Wat maakt Bisbee anders dan andere externe partijen?

“Tijdens onze gesprekken zijn vragen gesteld zoals: "Waar willen we als Quadraam naartoe?" en "Wat zien wij in de toekomst gebeuren?" Het viel ons daarbij op dat de uitzendbranche ook te maken heeft met dezelfde schaarste aan personeel.

Binnen onze organisatie denken we na over het aanspreken van andere bronnen voor personeel. Toen ik dit perspectief ter sprake bracht, waren er slechts een klein aantal partijen, waaronder Bisbee, die bereid waren hierover in gesprek te gaan. Dit kwam doordat jullie interessante ideeën hebben op dit gebied.

Zo opperde Bisbee om zij-instromers op te leiden tot docenten met een tweedegraads lesbevoegdheid. Dus naast het aspect van uitzenden, kwam vanuit jullie het idee om met ons mee te denken bij het bewerken van de arbeidsmarkt.”

Welke oplossing kan het opleiden van zij-instromers brengen?

“Jan Traanman bood in zijn rol als onderwijsmanager aan om bij ons langs te komen en onze veranderende behoefte in kaart te brengen. Veel onderwijsinstellingen blijven vasthouden aan oude patronen waarbij ze specifieke profielen vragen. Wij zijn momenteel bezig met een strategisch vraagstuk met betrekking tot onze positie op de arbeidsmarkt, om onze aanpak verder te verbeteren.

Als school moet je ook commitment bieden aan zij-instromers. Je moet deze personen intensief begeleiden en een ‘early adopter’ zijn in dit proces. Oftewel: je moet hier het voortouw in nemen.

Momenteel hebben wij bijvoorbeeld 10 tot 15 procent tijdelijke medewerkers in dienst. Ons aanpak is: geef tijdelijke medewerkers bij goed functioneren snel een vast contract.

Hoe binden jullie docenten aan Quadraam?

“Onlangs is een analyse gemaakt van de arbeidsmarkt. De nieuwe generatie is veel meer bezig met werksfeer, werkgeluk en duurzaamheid binnen de organisatie, ook de balans werk/privé is enorm belangrijk. Eeen volledoige werkweek is eerder 32 uur dan 40 uur! Hoewel we één CAO hebben, is het niet alleen een kwestie van meer uren bieden, maar ook van slim nadenken over arbeidsvoorwaarden. We bieden verschillende mogelijkheden aan die positief afwijken van de CAO.

Mensen kunnen kiezen voor een fiscaal voordelig pakket, uitbetalingen of sparen. Dit was allemaal beperkt in de CAO, maar wij hebben het uitgebreid.

Het is belangrijk om docenten flexibiliteit te bieden om zichzelf te kunnen ontplooien. Er komt ook een tijd waarin veel bureaus, zoals Bisbee Flexonderwijs, op een andere manier moeten werken om docenten te plaatsen, zoals nu wordt voorgesteld met zij-instromers. In het traditionele model van uitzendbureaus brengt Bisbee ons kwalitatief goed personeel voor externe inhuur. Maar het meest interessante aan jullie is dat het niet alleen gaat om het commercieel plaatsen van kandidaten, maar ook om het meedenken in de problematiek van de huidige krapte op de arbeidsmarkt. En dat is echt een uniek verkooppunt vind ik.”

Met welke woorden zou je de samenwerking tussen Quadraam en Bisbee omschrijven?

“De samenwerking zou ik omschrijven als ‘gedegen’, ‘informeel’, ‘vooruitdenkend’ en ‘meedenkend’. En het moment dat Jan op de stoep staat met de Bossche bollen die jullie bij klanten langsbrengen, is natuurlijk ook altijd leuk.”

 

Benieuwd naar wat Bisbee voor u kan betekenen? Neem via onderstaand formulier contact met ons op: