Hoe ROC Midden Nederland de nieuwe Rekenexamens succesvol beoordeelde

In deze Case vertelt Johanna van der Schuur welke uitdagingen zij tegenkwam, hoe ze deze met Bisbee heeft opgelost en welke resultaten het heeft opgeleverd voor ROC Midden Nederland.

Over ROC Midden Nederland

Johanna is manager van de Dienst Onderwijs Service (DOS), onderdeel van het ROC MN.

Johanna stuurt vanuit haar rol als manager van de DOS het plannings- en administratiebureau aan in Amersfoort. En daarnaast heeft zij de portefeuille Examinering waarvoor ze verantwoordelijk is. De locaties Nieuwegein, Utrecht en Amersfoort zijn onderdeel van het examenbureau.

De uitdaging

Sinds dit schooljaar zijn de nieuwe rekeneisen van toepassing. Dit houdt onder meer in dat de examens niet langer landelijk worden afgenomen maar worden georganiseerd door de onderwijsinstelling.

ROC MN koos voor het TOA-toetsplatform als toetsinstrument. Studenten krijgen een uitnodiging om op locatie in te loggen en het examen af te leggen.

Bijzonder hieraan was dat het examen binnen 2 weken afgenomen diende te worden. Hierdoor kwam er de nodige tijdsdruk bij kijken - en de examenresultaten moesten ook binnen een bepaalde tijd bekend zijn zodat de cesuur bepaald kon worden.

Niemand wist wat ze moesten verwachten en hoe moeilijk het examen zou zijn. Het was daarom heel spannend voor iedereen.

Vanuit deze uitdaging is de samenwerking met Bisbee ontstaan en zijn ze een pilot gestart voor twee afdelingen. Voor de opleiding Onderwijsassistent en Service Medewerker. In totaal betrof dit zo’n 80 leerlingen.

Johanna kende Ilka van Bisbee al vanuit de relatie met het ROC MN voor wat betreft het beoordelen van taalexamens en belde haar op voor ondersteuning.

Johanna van der Schuur, Manager Dienst Onderwijs Services (DOS):

“Ilka heeft er echt bovenop gezeten en ervoor gezorgd dat alle examens na afname succesvol zijn nagekeken.

Het grootste voordeel voor ons was dat Bisbee op voorhand al de juiste examinatoren beschikbaar had, omdat zij docenten al hadden opgeleid om de examens te mogen beoordelen.

Iets dat voor ons van groot belang is, omdat er vanuit de onderwijsinspectie kwaliteitseisen zijn waar we aan moeten voldoen.”

De oplossing

Het was voor deze afdelingen van ROC Midden Nederland direct duidelijk dat zij Bisbee wilde vragen voor ondersteuning. Het alternatief was dat de docenten de examens zelf zouden nakijken. Maar met de huidige, toenemende werkdruk ontlasten ze docenten graag waar het kan. Omdat ze al positieve ervaringen hadden met Bisbee, was de keuze snel gemaakt. En gelukkig had Bisbee de juiste mensen ook beschikbaar.

De resultaten

“De samenwerking met Bisbee heeft bij onze docenten een enorme druk weggenomen. Dankzij de ondersteuning zijn zij veel minder belast met het nakijken van examens. Wat ons ook echt geholpen heeft, was het vertrouwen in Bisbee. Omdat we al zo lang samenwerken, zijn we gewend aan een bepaalde mate van kwaliteit.

We weten dat Bisbee voldoet aan de eisen en richtlijnen vanuit de onderwijsinspectie en dit maakt het ook een stuk makkelijker om snel te schakelen wanneer het nodig is.”

Ook hulp nodig met het beoordelen van examens, wij staan voor u klaar

Werken met een sparringpartner die een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van uw onderwijs. Dat is onze missie. We ontzorgen klanten met betrokken professionals die flexibel inzetbaar zijn.

 

Stuur hieronder het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.