Bisbee Flexonderwijs en Bureau Basisvaardigheden bundelen hun krachten door maatwerk oplossingen te creëren met gepersonaliseerde trajecten, bijvoorbeeld door (een combinatie van) klassikale, individuele en online trainingen, waarin wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van de basisvaardigheden van leerlingen.

Noodzaak verbeteren basisvaardigheden

De Inspectie van het Onderwijs slaat in het rapport ‘Staat van het Onderwijs 2023’ alarm over de basisvaardigheden van leerlingen in het vo en het mbo. De inspectie waarschuwt al jaren voor de verslechtering van basisvaardigheden, maar het rapport wijst uit dat nog steeds niet alle basisschoolleerlingen het taal- en rekenniveau halen dat nodig is om zonder problemen naar de middelbare school te gaan.

De coronapandemie heeft deze situatie verergerd, met als gevolg: leerlingen die minder vooruitgang boekten bij rekenen en taal in vergelijking met de jaren daarvoor.

Wil jij meer weten over de oplossing?
Download de brochure en ontdek hoe wij u kunnen helpen bij dit probleem.

Wat bieden wij aan?

 • Een preventieve aanpak voor de doelgroep leerlingen van 12+ jaar bij de ontwikkeling van basisvaardigheden op het gebied van taal en rekenen naar minimaal niveau 2F.

 • Nul- en voortgangsmetingen.

 • Hulp bij het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en bij het behalen van minimaal het niveau voor een startkwalificatie.

 • Samenwerking met educatieve trajecten, gemeenten en Taalnetwerken.

 • Samenwerking met experts op het gebied van educatieve trajecten en basisvaardigheden (Maurice de Greef).

 • Het vinden van ambassadeurs binnen de doelgroep.

 • Het vinden van taal- en rekenmaatjes.

 • Het inzetten en trainen van docenten, coaches, ondersteuners en begeleiders.

Wilt u meer weten over ons ontwikkeltraject Basisvaardigheden?

Neem contact met ons op

Unieke persoonlijke aanpak

Bisbee KW1 034Lr

Speciale aandacht voor nieuwkomers
Nieuwkomers, of nieuwe Nederlanders met Nederlands als tweede taal (NT2), vormen een speciale groep die bijzondere aandacht behoeft. Zij hebben diverse achtergronden, culturen en leeftijden. Zonder de juiste taal- en rekenvaardigheden, krijgen deze leerlingen vroeg of laat problemen met de aansluiting op het vervolgonderwijs en later ook in de maatschappij. Het is van essentieel belang om aandacht te hebben voor de specifieke behoeften van deze groep. Bijvoorbeeld door gepersonaliseerde leertrajecten, ondersteuning door middel van gespecialiseerde docenten en het gebruik van effectieve leermiddelen.

Preventie
Een preventieve aanpak voor de doelgroep van 12-18 jaar is cruciaal om te ondersteunen bij de ontwikkeling van basisvaardigheden op het gebied van taal en rekenen naar minimaal niveau 2F. Dit voorkomt dat leerlingen later worden bestempeld als laaggeletterden, wat cruciaal is voor zowel Nederlandstaligen als anderstaligen.

Waarom kiezen voor Bisbee en Bureau Basisvaardigheden?

 • Wij ondersteunen en ontzorgen!

 • Wij werken met flexibel personeel; u kunt flexibel plannen binnen het rooster, maar ook buiten het rooster om (bijv. na schooltijd) in de vorm van extra huiswerkbegeleiding.

 • Lessen zijn inclusief materiaal.

 • Wij houden u continu op de hoogte van de voortgang van de leerling.

Voordelen van onze docenten

De voordelen van onze docenten:

 • Ze spreken de taal van het NT1 en NT2-onderwijs en richten zich samen met ROC’s, vo-scholen, gemeenten en instellingen op ondersteuning van de basisvaardigheden.

 • Ze hebben tijdens de coronapandemie mbo en vo-scholen ondersteund bij de uitvoering van het NPO programma.

 • Ze hebben veel expertise opgebouwd bij inburgeringstrajecten en voor scholen voor anderstaligen (ISK) Deze doelgroep vraagt ook specifieke ondersteuning bij doorstroming naar vervolgopleidingen in het vo en mbo.

 • Ze zijn gecertificeerd voor het afnemen van taal- en rekenexamens en hebben hier ook veel ervaring mee.

Ik wil graag meer weten!

Laten we samenwerken om ervoor te zorgen dat alle leerlingen, inclusief nieuwkomers, de vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben om te slagen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Neem vandaag nog contact op via 073-303 4621 of vul onderstaand formulier in.