Wij hebben een nieuwe naam en dat is niets voor niets; wij breiden namelijk onze dienstverlening uit! Naast onze dienstverlening rondom taaltoetsen en -examens, hebben wij nu ook verschillende mogelijkheden voor het vak rekenen. We vertellen u er graag over!

Minder zorgen en werkdruk bij uw medewerkers

Met ruim 130 examinatoren helpen we mbo-instellingen en vo-scholen om de examendruk aanzienlijk te verlichten en de kwaliteit in gezamenlijkheid te verbeteren. Het afnemen en beoordelen van schriftelijke en mondelinge examens is bij Bisbee in goede handen.

Naast het verzorgen van examentrainingen en het afnemen en beoordelen van examens Nederlands, Engels en Duits, hebben wij nu ook verschillende mogelijkheden voor het vak rekenen. Met ingang van de nieuwe rekeneisen telt het vak mee voor de zak- en slaagregeling. Daarbij zullen de toetsen deels handmatig nagekeken moeten worden en zorgt dit voor een extra inzet aan personeel.  

Daar kan Bisbee u bij helpen. Wij verzorgen examentrainingen en leveren examinatoren voor nulmetingen en examens. Het uitbesteden aan Bisbee levert het volgende op: het is tijdbesparend, onze examinatoren zijn objectief, snel, betrouwbaar, deskundig en bovendien worden uw eigen medewerkers ontlast van werk, werkdruk en zorgen. 

Examentrainingen voor Rekenen

Wij verzorgen ook examentrainingen voor studenten binnen het mbo, waarbij onze examenspecialisten de examenkandidaten voorbereiden op de  examens.

De examentraining is examengericht; de studenten worden echt voorbereid op het examen dat gaat komen. Ze worden inhoudelijk getraind op rekenstrategie, maar ook op de wijze van examineren. Niet alleen het antwoord, maar ook de hele berekening telt mee in het examen. Met de examentrainingen zorgen onze specialisten ervoor dat de studenten met meer zelfvertrouwen het examen in gaan, waardoor betere resultaten behaald worden. 

Inzet van examinatoren via Bisbee

Onze examinatoren zijn getraind op het beoordelen van nulmetingen en examens. Deze worden deels digitaal nagekeken, maar de berekeningen worden handmatig nagekeken. Rekenexamens komen vaak in één keer in een hele groep, dus het uitbesteden heeft ook als voordeel dat de resultaten er sneller kunnen zijn. Naast ervaren en betrouwbaar, zijn onze examinatoren ook objectief en onafhankelijk. Zij zijn in het bezit van een certificaat van bureau ICE. Mocht u kiezen voor een ander exameninstrument, dan zijn hier uiteraard ook mogelijkheden voor. Wij gaan graag met u daarover in gesprek!

Lees meer over de examentrainingen in ons leaflet.

Waarom rekenen uitbesteden?

Examengericht

We kunnen de studenten gericht voorbereiden op het examen door een examentraining te verzorgen. De student wordt getraind of rekenstrategie. Het nieuwe examen is ook anders opgebouwd: niet alleen het antwoord geldt, maar de hele berekening kan meetellen. Hierdoor moeten de toetsen deels handmatig nagekeken worden.

Kwaliteit

Onze examinatoren helpen u de kwaliteit van het onderwijs te borgen, omdat ze zijn getraind op het geven van trainingen en het afnemen en beoordelen van de reken-examens. 

Tijdbesparend en snel

U hoeft niet uw eigen docenten in te zetten om studenten voor te bereiden op de reken-examens en om de examens te beoordelen. Door het inzetten van onze examinatoren bespaart u niet alleen tijd, u verhoogt ook de afnamecapaciteit waardoor meer studenten in minder tijd kunnen worden afgetoetst. 

Betrouwbaar en deskundig

U kunt net zo op onze reken-examinatoren rekenen, als op onze taalassessoren. Onze examinatoren zijn betrouwbaar, deskundig en werken secuur. Ze zijn getraind op het afnemen van toetsen en examens. 

Objectiviteit

Onze examinatoren hebben als externen geen persoonlijke band met uw studenten. 

Wilt u meer weten?

Wij vertellen u graag meer over het inzetten van onze examinatoren voor rekenen. Vul ons contactformulier in en wij plannen daarna graag een afspraak met u in!

Onafhankelijk toetsen en examineren, online of op locatie

Bisbee heeft het grootste onafhankelijke externe toetsingsbureau van Nederland waarmee wij onze partners binnen het mbo ontzorgen. Wij verzorgen taalexamens in de beroeps- en volwasseneneducatie voor de vakken Nederlands, Engels en Rekenen.

Sinds 2020 examineren wij ook online. Het betreft hier het afnemen en beoordelen van de individuele mondelinge taalexamens. Ook examineren en toetsen wij nog steeds op locaties van onze opdrachtgevers. Deze combinatie maakt dat wij flexibele oplossingen kunnen aanbieden en slagvaardig kunnen handelen.

Waarom examinatoren van Bisbee?

 

We bevinden ons in een periode met veel onzekerheden. Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Bisbee ontzorgt haar samenwerkingspartners juist ook nu. Door onze flexibele manier van werken, kunnen wij snel schakelen wanneer dat nodig is.

 

Lees hier ons leaflet over onafhankelijk toetsen en examineren met examinatoren van Bisbee.

 

Heeft u vragen? Dan vragen we u om contact met ons op te nemen.

De examinatoren van Bisbee

Experts in toetsen en beoordelen

Bisbee regelt op een professionele wijze, door klantvriendelijke medewerkers en aan de hand van handige digitale aanvraagmodule, de juiste examinatoren voor onze mondelinge examens Nederlands en Engels.

Sabrine Verdult-Musters, Curio

Flexibele oplossingen in tijden van toetsen

Wij ontzorgen klanten in het mbo op het gebied van mondelinge en schriftelijke examinering. Dit doen we door in drukke examenperiodes onze ervaren examinatoren in te zetten voor de vakken Nederlands, Engels en Rekenen. Zoekt u een examinator voor een ander vak? Ook dan denken wij graag met u mee in het vinden van de juiste persoon.

Voor meer informatie over onze diensten kunt u contact met ons opnemen.

Bisbee ontzorgt u compleet op het gebied van toetsen en examineren van alle soorten taalexamens:

  • Inzet van de gewenste examinatoren voor Nederlands, Engels en Rekenen
  • Het nakijken en beoordelen van Schrijfexamens
  • Desgewenst nemen we u ook de gehele planning uit handen
  • Procesoptimalisatie
  • Second opinions
  • Uitvoering kan ook samen met uw eigen docent of examinator
  • Elke klant heeft een eigen portal met alle relevante informatie
  • Ondersteuning examencommissies
  • Opleiding en training met betrekking tot afname van examens
  • Online examineren en toetsen