Bisbee Flexonderwijs draagt zorg voor goed personeel in het onderwijs. Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke rol en willen bijdragen aan een samenleving waarin voor iedereen gelijke kansen bestaan. Bisbee is er van overtuigd dat ieder individu met zijn eigenheid en talent het verschil kan maken.

Ons antidiscriminatiebeleid

Bisbee discrimineert niet op grond van leeftijd, seksuele gerichtheid, ras, burgerlijke staat, godsdienst, levensovertuiging, geslacht, politieke gezindheid, nationaliteit, handicap of chronische ziekte, soort arbeidsovereenkomst (vast of tijdelijk), arbeidsduur (voltijd of deeltijd) of enige andere irrelevante grond. Wij hechten waarde aan vaardigheden, competenties en talenten.

Hoe doen wij dit?

We vinden het belangrijk dat mensen die bij ons en met ons werkzaam zijn ons standpunt kennen en weten dat Bisbee “nee” zegt tegen discriminatie. Discriminatie is een breed maatschappelijk punt van attentie dat blijvende aandacht vergt.

  • Onze directie en leidinggevenden brengen een heldere boodschap. Medewerkers kunnen zich voortdurend gesteund voelen om niet mee te werken aan discriminerende verzoeken en op te komen tegen discriminatie. Bij het tegengaan van discriminatie vinden wij dat goed voorbeeldgedrag een rol speelt. Leidinggevenden maken het onderwerp laagdrempelig en bespreekbaar. Zij scheppen een omgeving waarin medewerkers zich vrij voelen om eventuele misstanden aan de kaak te stellen.
  • Nieuwe medewerkers worden tijdens hun inwerktraject geïnformeerd over onze richtlijnen waarbij voorbeelden en situaties die zich voor kunnen doen uitgebreid besproken worden.
  • In de diverse overleggen organisatie breed staat ‘discriminatie’ twee maal per jaar op de agenda met als doel uitgebreid met elkaar stil te staan bij het onderwerp in relatie tot onze dagelijkse werkzaamheden.
  • Alle medewerkers ontvangen drie maal per jaar een informatieve mail over het onderwerp waarna een contactmoment plaats vindt om met elkaar erover te spreken.
  • Wij gebruiken de materialen van de campagne “Werkjijmeezegnee”.

Op weg naar de juiste handelswijze

Indien medewerkers van Bisbee in aanraking komen met discriminatie, discriminatie signaleren of discriminerende verzoeken ontvangen, dan kan de medewerker hiervan melding maken bij afdeling personeelszaken. Eventuele klachten rondom discriminatie kunnen worden ingediend bij pz@bisbee.nl. De klacht zal op objectieve wijze in behandeling worden genomen in overleg met de directie.

Vragen en klachten
Indien medewerkers van Bisbee in aanraking komen met discriminatie, discriminatie signaleren of discriminerende verzoeken ontvangen, dan kan de medewerker hiervan melding maken bij afdeling personeelszaken. Eventuele klachten rondom discriminatie kunnen worden ingediend bij pz@bisbee.nl. De klacht zal op objectieve wijze in behandeling worden genomen in overleg met de directie.