Geschiedenis

Geschiedenis

Geschiedenis Bisbee

In 2003 is Bisbee gestart onder de naam Regie.nl in de uitvoering van een opdracht voor de Gemeente Rotterdam. Als opvolger van het ‘Digitale Trapveldjesproject E-Centra in de Buurt’ kregen ‘Brede Scholen’ in Rotterdamse achterstandswijken de gelegenheid subsidie aan te vragen voor inrichting van een ‘E-Centrum op School’. In dit E-Centrum kregen de kinderen van de basisschool en hun ouders de gelegenheid te werken aan inburgering en computervaardigheden. Voor de Rotterdamse aanbieders van Educatie werd zo een opleidingsinfrastructuur geschapen, waarmee het scholingsprogramma dichter bij de inburgeringsbehoeftigen kwam te liggen. Doordat de ouders van de kinderen op de basisschool binnen de schoolmuren werden opgeleid, werd de ouderbetrokkenheid met de school vergroot. Dat dit een positieve werking had op de leerprestaties van het schoolgaande kind, was een groot bijkomend voordeel.

Bisbee werd ten tijde van het gemeentelijke project actief als opleider in de Brede School met een aanbod van digitale educatie programma’s voor de ouders en de leerlingen. Hiernaast werd in de samenwerking die Bisbee had met de uitvoerders van educatie in het project ‘E-Centra op School’ al snel duidelijk dat er behoefte was aan een partij die aanvullend de invulling van de educatie-opleidingen voor zijn rekening kon nemen. Vanuit deze vraag is Bisbee de samenwerking aangegaan met diverse opleidingsaanbieders om de educatie-opleidingen uit te gaan voeren. Dit werd een succes, niet alleen in Rotterdam bleek de interesse groot, maar ook elders in het land werden ROC’s en particuliere opleidingsaanbieders gefaciliteerd in de uitvoering van onderwijsopdrachten.

In 2008 ontstond de behoefte aan een andere naam voor het bedrijf. De oude naam ‘Regie.nl’ volstond niet meer omdat het ‘regisseren van projecten’ inmiddels niet meer onze kernactiviteit was. Toen eigenaren Rob Hörmann en Gerald Pikkemaat bij een concert van Calexico in november 2008 in Paradiso Amsterdam zanger Joey Burns hoorden openen met het nummer ‘Bisbee Blue’, was de nieuwe naam voor ons bedrijf gevonden.

 

 

In de afgelopen 10 jaar is Bisbee uitgegroeid tot een bedrijf wat landelijk actief is in de uitvoering en ontwikkeling van het NT2 onderwijs. Bisbee is niet meer weg te denken uit de inburgering, de laaggeletterdheid, de Internationale Schakelklas (ISK) en de volwasseneneducatie. In deze tak van het onderwijs hebben wij via onze Bisbee Academie de afgelopen jaren in de krappe NT2-docentenmarkt een 200-tal onderwijsgevenden bijgeschoold tot NT2 docent. Via de Bisbee Academie bieden wij ook een interessant nascholingsaanbod voor de branche.

Hiernaast is Bisbee actief in de detachering in het PO, VO en het MBO en zijn wij met Taaltoetsers niet meer weg te denken in het afnemen van Taalassessments in het MBO. In de afgelopen 15 jaar is Bisbee geworden tot wat het nu is en hier gaan wij de komende jaren natuurlijk met veel plezier mee verder. Wordt vervolgd!

Bisbee maakt gebruik van cookies om uw gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie Accepteer cookies