Onze expertise

en passie voor goed onderwijs

Volwasseneneducatie

Volwasseneneducatie is het onderwijs dat aan volwassenen (dus niet leerplichtigen) wordt gegeven. Wij leveren docenten voor volwasseneneducatieprojecten in opdracht van ROC's, gemeenten en particuliere instellingen. Onderdelen zijn:

  • Alfabetisering
  • Inburgering
  • Staatsexamen
  • Webgroepen gericht op niveauverhoging

Alle items dragen er toe bij dat mensen die naar Nederland komen en de taal niet beheersen, op een dusdanig niveau komen dat zij qua taal zelfredzaam zijn.

Taalklassen

In het primair onderwijs verzorgen wij docenten voor taalklassen. Zij geven les aan kinderen die in Nederland komen, de taal niet beheersen en of extra ondersteuning nodig hebben. Dit met als doel dat deze kinderen zo snel mogelijk mee kunnen doen in het reguliere onderwijs.

ISK

Door gezinshereniging komen steeds meer kinderen van asielzoekers naar Nederland. Zodra deze kinderen in Nederland zijn, moeten ze naar school. Omdat zij de taal nog niet beheersen komen zij in de Internationale Schakelklas terecht. Dit is het onderwijs gericht op anderstalige jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Hier volgen zij intensieve taaltrainingen om zo snel mogelijk aansluiting te vinden bij regulier Nederlandse onderwijs. Naast de taaltrainingen krijgen zij ook vakken zoals bijvoorbeeld Engels, rekenen en maatschappijleer.

(Taal)docenten mbo

Voor het mbo verzorgen wij vakdocenten met een focus op taal, zoals bijvoorbeeld Nederlands, Engels, Duits en Spaans. Maar we zien ook steeds meer vraag komen naar andere vakken zoals bijvoorbeeld verzorging, horeca of verpleegkunde. Bisbee is actief betrokken bij de doelstelling, inhoud en realisatie van goed onderwijs en staat open voor alle vraagstukken.

Taaltoetsers (assesoren)

Taaltoetsers is een onafhankelijk toetsingsbureau binnen Bisbee, waarmee wij met onze assessoren onze opdrachtgevers binnen het mbo en voortgezetonderwijs ontzorgen op het gebied van examinering. Hierbij zetten wij onafhankelijke en objectieve taalassessoren in voor de vakken Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Onze assessoren:

  • nemen examens af in het MBO en voortgezetonderwijs
  • beoordelen schriftelijke examens 
  • nemen mondelinge examens af
  • surveilleren bij examinering  

Lees verder

 

Bisbee maakt gebruik van cookies om uw gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie Accepteer cookies