NT2 in het regulier onderwijs

Ondersteuning en begeleiding om anderstaligen leerlingen in het regulier onderwijs succesvol een opleiding te laten voltooien.

NT2 leerders in het regulier onderwijs

Docenten in het regulier onderwijs krijgen in toenemende mate te maken met anderstalige leerlingen die vanuit inburgeringstrajecten, ISK’s of taalklassen doorstromen in het VO of MBO. Vaak is het taalniveau en de kennis van (vak)taal bij deze NT2 leerders nog onvoldoende om zich binnen een reguliere opleiding optimaal te kunnen ontwikkelen. Helaas vaak met voortijdig schoolverlaten als gevolg. Bisbee Flexonderwijs heeft de expertise in huis om zowel de docenten als de leerlingen te ondersteunen en te begeleiden bij hun gezamenlijke taak om anderstalige leerders succesvol een beroepsopleiding te laten voltooien.

Door onze jarenlange ervaring binnen het NT2 werkveld alsmede onze opgedane kennis in het VO en MBO hebben wij drie producten voor NT2 leerders in het regulier onderwijs ontwikkeld:

• De inzet van NT2 docenten; handjes in de klas
• De workshop ‘taalactiverende didactiek voor de VO en MBO docent’
• Het ontwikkelen van een aanvullend curriculum voor NT2 leerlingen

De inzet van NT2 docenten

Bisbee Flexonderwijs heeft een groot aantal NT2 docenten in dienst die bevoegd en bekwaam zijn om NT2 leerders les te geven. Onze docenten zijn onder andere werkzaam bij ISK’s, taalklassen in het PO en in de volwasseneneducatie. Wij kunnen uw docenten ontzorgen door ondersteuning te bieden bij het taalleerproces: de NT2 leerders hebben meer tijd, aandacht en oefening nodig.

Onze docenten kunnen op passende wijze, bijvoorbeeld in steunlessen of taalklassen, helpen bij het uitbreiden van de woordenschat, het begrijpen van instructietaal, het verhogen van de leesvaardigheid, het schrijven van verslagen en het voorbereiden op examens. Ook kunnen de NT2 docenten in samenspraak met de vakdocenten van de opleiding invulling geven aan het leren van vaktaal.
Bisbee1.jpg

De workshop 'taalactiverende didactiek'

workshop-2209239_1280-1.jpg
Een docent in een (beroeps)opleiding moet in staat zijn om taalontwikkelend les te geven. Dat betekent een taal- en contextrijke leeromgeving creëren waarin veel aandacht wordt besteed aan woordenschatuitbreiding, NT2 didactiek en het stimuleren van taalproductie. NT2 leerders moeten de taal actief leren gebruiken, bijvoorbeeld door interactie tussen leerlingen te stimuleren binnen de vakgerichte lessen. Een nieuwe taal leer je immers het meest effectief door hem actief te gebruiken.

Door docenten inzicht te geven in de leerproblematieken die met het verwervingsproces van een tweede taal gepaard gaan, willen wij meer begrip kweken voor de specifieke leerbehoeften van dit type leerlingen. Deze workshop bieden wij via onze Bisbee Academie aan en verzorgen wij graag in-company voor uw team. Meer informatie over de workshop lees je hier.

Een passend leertraject voor uw NT2 leerders

Het scholen van uw NT2 leerlingen vraagt om maatwerk. Bisbee fungeert als onderwijspartner en denkt daarom graag mee om vorm en inhoud te geven aan een passend leertraject voor uw NT2 leerders. Zo kunnen wij lessen Nederlands verzorgen om het taalniveau te verhogen van A2 naar B1/B2 of van 1F naar 2F.
Naast algemene taalontwikkeling kunnen wij met vakdocenten afstemmen hoe de vakgerichte taalontwikkeling verbeterd kan worden. Ook kunnen wij aanvullende opdrachten ontwikkelen waarbij vaktheorie gekoppeld wordt aan praktijksituaties en waarin taalcontact en taalgebruik een belangrijke rol spelen. Door in te spelen op de specifieke behoefte van de leerling en opleiding vergroten wij de kans op het behalen van een VO of MBO diploma.
Bisbee Waalwijk-544-LR.jpg

Meer weten?

Wilt u meer weten over ons aanbod voor NT2 leerders in het MBO? Neem dan contact op met de vestiging in uw regio: 

Regio Zuid: 073-6409390 | zuid@bisbee.nl
Regio Noord- en Oost-Nederland: 038-8458372 | noordoost@bisbee.nl
Regio West- en Midden-Nederland: 010-3073239 | west@bisbee.nl

Bisbee maakt gebruik van cookies om uw gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie Accepteer cookies