Annemieke Kampuis

Op 28 augustus jl. is Annemieke gestart met het NT2-certificeringstraject onder begeleiding van onze Bisbee collega Yanti Boeren. Tijdens dit traject kunnen docenten via een zogenaamde EVC-procedure (eerder verworven competenties) het certificaat ‘Competent docent NT2 behalen. Dit doen zij door hun bekwaamheid aan te tonen middels het aanleggen van een portfolio en het voeren van een assessmentgesprek.

Annemieke noemt het certificeringstraject een echte ‘aanrader’. ‘Ik werk al 8 jaar als docent binnen het NT2-werkveld en zag in vacatures steeds vaker terugkomen dat dit certificaat gevraagd werd. Uiteindelijk werd ik door een collega geattendeerd op het certificeren en besloot ik deel te nemen aan het begeleidingstraject van Bisbee. Ik vond het heel positief om er mee bezig te zijn en het was goed voor mijn eigen ontwikkeling.’ 

Het certificeringstraject vraagt wel om een tijdsinspanning. Zelf behaalde Annemieke haar certificering in krap 4 maanden tijd en is daarmee de eerste cursist die haar certificering via het begeleidingstraject van Bisbee heeft behaald. Hierover zegt zij ‘een dergelijk traject kost altijd tijd, maar het is vooral een kwestie van willen en durven.’ Voor haar geldt dat de puzzelstukjes nu meer op hun plek vallen. ‘Eerst gaf ik vooral les op gevoel, nu kijk ik vooral wat ik doe en hoe ik dit ook anders zou kunnen doen waarbij ik ook de literatuur als onderbouwing gebruik.’

Het begeleidingstraject bevatte 4 bijeenkomsten die zijn verzorgd door Yanti.  Annemieke geeft aan de begeleiding als ‘heel prettig’ ervaren te hebben. ‘Yanti blijft heel rustig, heeft een duidelijke lijn in haar begeleiding en laat mensen in hun waarde. Er wordt stapsgewijs duidelijk gemaakt wat er gedaan moet worden en ze stelt praktische vragen’.

Aan toekomstige deelnemers van het certificeringstraject wil ze graag meegeven dat het zij het assessment als iets positiefs moeten zien en niet als een zwaar examen. ‘Het is een open gesprek tussen 2 volwassenen waarin je laat zien wat je doet. Het is echt heel positief.’