Bisbee 2.0: Sturen op een mooi evenwicht tussen cultuur en structuur

Na het vertrek van Bisbee oprichter Rob Hörmann als directeur begint de organisatie aan een nieuwe fase. In een gesprek met Gerald Pikkemaat en Frank van Leeuwen, de huidige directeuren van Bisbee, wordt vooruitgeblikt op de toekomst van Bisbee en de visie die zij voor ogen hebben.

Op het hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch spraken we met Gerald en Frank over de ontwikkelingen binnen de organisatie en de weg naar Bisbee 2.0. “Bisbee heeft het als organisatie tot op heden ontegenzeggelijk prima gedaan. We zijn trots op wat we samen met onze bijna vierhonderd docenten hebben bereikt. Tegelijk met het vertrek van onze nestor Rob belanden we nu als organisatie in een andere fase waar het niet alleen om cultuur, maar hiernaast ook om structuur gaat,” zo vertelt Frank. “Daarin past een verdere optimalisatie van de processen binnen en buiten de organisatie. We gaan meer standaardiseren, formaliseren en automatiseren: zoals bijvoorbeeld een vervangingstool binnen ons planningsysteem, waardoor onze docenten en klanten meer mogelijkheden krijgen om dingen zelf te regelen bij Bisbee,” vult Gerald aan.

De directie heeft een duidelijk beeld van de toekomst en wat dit voor Bisbee gaat betekenen. De Why van Bisbee is hierbij altijd het vertrekpunt: ‘Bisbee is de kweekvijver van docenten voor het (Taal)onderwijs’. Gerald vervolgt: “Er is nog steeds een tekort aan NT2 docenten. Wat hierbij belangrijk is en gerelateerd aan onze kerndoelstelling, is dat wij een partij zijn die ontwikkeling van onze docenten vooropstelt. Dit onderscheidt ons van de uitzendbureaus. Onze docenten vormen het hart van onze organisatie en wij bieden ze vanuit de Bisbee Academie vakinhoudelijke opleidingen, cursussen, workshops en persoonlijke coaching ontwikkeling op didactisch- en pedagogisch-, maar ook op inhoudelijk- en persoonlijk gebied. Er ligt dus echt een focus op persoonlijke ontwikkeling.”

“In combinatie met de genoemde kweekvijver willen we onze opdrachtgevers ontzorgen. Natuurlijk op het gebied van NT2 maar we kijken ook naar andere vakgebieden. Zo zijn er diverse leerwerk trajecten in de maak voor tekortvakken zoals in de zorg en de (vreemde) talen. Hiernaast is Bisbee zeer actief op het gebied van de inzet van assessoren voor examinering (Taaltoetsers) en gaat hier het ontzorgen nog veel verder.”

Bisbee richt zich op de toekomst, de organisatie stabiliseert. “Wij zijn marktleider in NT2 en Taaltoetsers,” vervolgt Frank. “Maar ook voor het PO en VO zijn we een aantrekkelijke partner die meedenkt en meedoet. Op die manier zijn we een partij om rekening mee te houden. Het onderwijs heeft steeds meer behoefte aan flexibiliteit, of het nu in examens of docenten is. Door de demografische ontwikkelingen, vergrijzing en de onderlinge concurrentie bij scholen weet men vaak niet waar het naartoe gaat. Deze onzekerheid maakt dat onderwijsinstellingen baat hebben bij een oplossing voor deze capaciteitsvraagstukken. Wij kunnen deze behoefte invullen, door de snelle inzet van enthousiaste, betrokken en ervaren docenten. Wij zijn in staat om flexibel richting de klant te opereren, en zijn er voor grote en kleine klanten. De reeds genoemde combinatie van kweekvijver en ontzorger maakt ons een echte “onderwijspartner’ voor de lange termijn.”