Een dag uit het leven van een Taaltoetser

Met Taaltoetsers ontzorgt Bisbee haar klanten in het mbo op het gebied van mondelinge en schriftelijke examinering. Onze assessoren worden in de drukke examenperiodes voornamelijk ingezet voor de vakken Nederlands en Engels, maar soms ook voor de vakken Frans en Duits.

Anke van der Linden en Vivien Vos werken beiden als Taaltoetser (Taalassessor) voor Bisbee en vertellen over hun werkzaamheden.

‘Als Taaltoetsers komen we op de leukste plaatsen. Elke dag is anders; Waar zal zullen we vandaag aan het werk zijn? In een vergaderruimte of in een praktijklokaal? Hoe ziet het rooster eruit? Het is altijd een verrassing!

De dag start met het ontmoeten van de verantwoordelijke docent en het voeren van een overleg over de examens van die dag. Daarna kan het echte examineren beginnen. Dit doen we meestal met 2 Taalassessoren.

Vaak hebben we te maken met nerveuze kandidaten. Het is altijd een kunst om te proberen de kandidaten zoveel mogelijk op hun gemak te stellen, zodat ze optimaal kunnen presteren. Als het examen is afgerond overleggen we om het examen te beoordelen. Als dat gedaan is zijn we klaar voor de volgende kandidaat. Het geeft altijd een fijn gevoel als aan het einde van dag blijkt dat we alle kandidaten een voldoende hebben kunnen geven. 

Als alle examens van die dag erop zitten volgt er een afsluitend overleg met de docent en worden alle papieren ingeleverd. Klaar voor een volgende dag vol verrassingen!’