Het eerste ISK-scholingstraject is met succes afgerond!

In samenwerking met de VU Amsterdam voerden wij de afgelopen maanden het ISK (Internationale Schakelklas) traject uit. Hierin werden docenten opgeleid om de switch te maken van het reguliere onderwijs naar een functie als docent in het ISK-onderwijs. Als je niet eerder NT2 (Nederlands als tweede taal) onderwijs hebt gegeven, is dat namelijk best een grote stap. Dit traject bood bijscholingsonderwijs met onderwerpen als woordenschat verwerving, grammatica-didactiek en differentiëren. Docenten zonder specifieke NT2-kennis en ervaring misten deze kennis. In deze duale opleiding werd ook stage gelopen op een ISK, zodat in een tijdsbestek van vijf maanden deelnemers ondergedompeld werden in de echte ISK-wereld. Zeventien docenten zijn deze uitdaging aangegaan en zijn er nu klaar voor om te gaan werken met anderstalige jongeren in een Internationale Schakelklas.

Corona leidde hier tot een inventieve afsluiting. Door de lockdown kon de laatste sessie van het traject niet op een fysieke locatie plaatsvinden. In een online kickout is er onder leiding van Stefan Blummel een feestje van de laatste cursusdag gemaakt. Onder het motto “Laat de leerlingen bewegen, zelfs als je online lessen geeft” is dansend afgesloten, veel gelachen, en ook veel geleerd over activerende werkvormen. Na deze swingende workshop waarbij docenten zelf konden ervaren hoe het is om een vreemde taal te leren, hebben de Bisbee onderwijsmanagers iedereen persoonlijk toegesproken om deelnemers een succesvolle toekomst als ISK-docent te wensen.

Wij kijken terug op een geslaagd traject en wensen de docenten veel succes in de toekomst in hun carrière als ISK-docent!  


Mariska van Berkel 
Coördinator Bisbee Academie