Inzet van subsidiegelden binnen vo en mbo

Bisbee denkt graag met u mee over de aanpak en uitvoering van programma’s om de subsidiegelden met een optimaal rendement in te zetten. 

Inmiddels hebben er een groot aantal scholen subsidie aangevraagd en toegezegd gekregen. 

De subsidie is bedoeld voor programma’s voor leerlingen en studenten die extra ondersteuning nodig hebben om leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging te kunnen inhalen. Het gaat om achterstanden en vertragingen als gevolg van de sluiting van scholen of instellingen door het coronavirus. Het inhalen van de achterstanden kan bijvoorbeeld in de vorm van extra onderwijsuren naast de gewone lesuren. Of door het organiseren van programma’s in de zomervakantie, in de weekenden of in andere vakanties. Ook kunnen mbo-instellingen nog meer begeleiding bieden aan studenten bij het vinden van een stageplek. 

Uit het werkveld komen de eerste geluiden over de wijze waarop de subsidie ingezet wordt. Veel scholen hebben een programma ontwikkeld om taalondersteuning buiten de normale schooluren te laten plaatsvinden. Het aantal leerlingen en studenten die op basis van opgelopen achterstanden deel zouden moeten nemen zijn helaas niet altijd gemotiveerd om die extra lessen buiten het rooster te volgen. Dit is teleurstellend. 

Bisbee is reeds met scholen in gesprek over adequate oplossingenBisbee denkt mee en adviseert scholen hoe de subsidiegelden ingezet kunnen worden met een hoger rendement. Uiteindelijk zijn de gelden bedoeld om achterstanden weg te werken en is het aan de leerlingen om de speciale programma’s te volgen en is het aan de school om het goed te organiseren 

Bisbee wil graag met u van gedachten wisselen over het inrichten en uitvoeren van een project- of studieweek. Zo worden de extra uren geclusterd hetgeen voor de school beter te organiseren is en leerlingen na schooltijd vrij zijn. 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak neem contact op via: info@bisbee.nl