ISK/NT2-scholingstraject

Begin oktober is ons eerste ISK-leer- en werktraject van start gegaan. 15 deelnemers doen aankomende maanden NT2-kennis op specifiek gericht op het lesgeven aan de doelgroep van de Internationale Schakelklas.

De theorielessen worden verzorgd door de specialisten van de VU Amsterdam. Het is een vak apart om les te geven aan anderstalige jongeren die net in Nederland, en met de leeftijd van 12 tot 18 jaar nog leerplichtig zijn. De benadering van deze doelgroep vraagt iets anders dan de lessen in de Volwasseneneducatie. Hierdoor is meer inzicht en praktijkervaring wenselijk. De deelnemers lopen stage bij een ISK-school waar coaching en begeleiding onderdeel van de opleiding zijn. Vanaf januari 2021 zijn de docenten bekwaam om aan de slag te kunnen in het ISK-onderwijs. 

Werken bij Bisbee in de ISK: Marjolein van den Brink
Sinds februari 2019 werk ik voor Bisbee en dat bevalt me goed. Van oorsprong ben ik leerkracht basisonderwijs, maar ik was toe aan een andere uitdaging.

Ik reageerde op een vacature van Bisbee voor het opzetten van een taalklas in het basisonderwijs en Bisbee wilde graag met me in gesprek. Tijdens dit gesprek bleek dat er een vacature was op de ISK in Den Bosch. Lesgeven aan deze doelgroep was totaal nieuw voor me, dus wist ik niet zeker of het bij me zou passen. Ik ben een ochtend gaan oriënteren en was meteen verkocht! De sfeer tussen de leerlingen is geweldig, de jongeren zijn super gemotiveerd om onze taal te leren en een start te maken in onze samenleving. Als docent heb je een belangrijke rol in de ontwikkeling van deze leerlingen die in deze fase pijlsnel verloopt. Aan dynamiek geen gebrek dus.

Ik volg via de Bisbee Academie op dit moment het ISK-scholingstraject om meer theoretische basis te krijgen over tweede taal verwerving en hoe je als docent daar mee omgaat. Ik kan zo in de praktijk mijn lessen nog beter vormgeven. In totaal zijn er zes bijeenkomsten waarin de verschillende aspecten van taal (woordenschat, spreken, luisteren, schrijven) aan bod komen. Vanuit het scholingstraject loop ik stage op de ISK in Den Bosch. Dan is de cirkel weer mooi rond.

Ik ervaar Bisbee als een betrokken werkgever. Ze informeren regelmatig naar mijn wensen op werkgebied en ze bieden workshops aan voor mijn ontwikkeling. Naast mijn ISK-opleiding heb ik laatst de workshop over online lesgeven in Zoom gevolgd. In de corona-tijd heb ik een aantal tips meteen in kunnen zetten. Als ik vragen heb of ergens mee zit kan ik altijd bij mijn onderwijsmanager terecht.