Klant in de spotlight: Gilde Educatie

Gilde Educatie (voorheen afdeling van ROC Gilde opleidingen) biedt passende scholing voor volwassenen en jongeren, allochtonen en autochtonen. Op 6 locaties in Noord en Midden Limburg bieden zij trajecten aan op het gebied van: alfabetisering, NT2 van beginner tot en met B2, inburgering, Nederlands op de werkvloer, Nederlands NT1 en beroepsopleiding NT2-Entree.

We spraken met Herman Keeren, manager Gilde Educatie en al 28 jaar werkzaam in het Taalonderwijs. “De kennismaking met Bisbee is al van een tijd geleden, toen we met Frank van Leeuwen rond de tafel gingen zitten om te bekijken of we iets voor elkaar konden betekenen. Dit heeft geleid tot een prettige samenwerking. Inmiddels zijn een aantal NT2 docenten van Bisbee werkzaam op de inburgeringstrajecten en bieden wij stageplekken aan de cursisten van de NT2-opleiding van Bisbee aan. Ook hebben er afgelopen zomer een aantal docenten van Bisbee gewerkt op de zomerschool. Zo’n 80 leerlingen namen hieraan deel en volgden 2 weken een fulltime programma met intensieve aandacht voor de Nederlandse taal en studievaardigheden ter voorbereiding op de mbo-opleiding. Volgens de enquête die onder alle deelnemers is afgenomen is deze naar volle tevredenheid verlopen”.

Volgens de informatie op de website behoren de inburgeringscursussen van Gilde Educatie tot de beste in Nederland. Op de vraag hoe ze dat voor elkaar krijgen reageert Herman bescheiden: “op de eerste plaats staat voor ons het leveren van kwaliteit en een intensieve begeleiding, zodat deelnemers en cursisten tevreden zijn. Inburgeraars worden tegen het eind van hun traject door een onafhankelijk bureau geïnterviewd, hier komt een gemiddeld cijfer uit, waaruit blijkt dat we het goed doen. Niet-inburgeraars leggen wij ook één keer per jaar vragen voor. We bekijken dan welke zaken hieruit naar voren komen die extra aandacht behoeven en daar maken we een verbeterplan voor”. Kwaliteit staat voorop, dat is duidelijk.

Over de samenwerking met Bisbee is hij duidelijk: “we zijn zeer tevreden over de docenten van Bisbee. De inzet en kwaliteit van de docenten is goed. Ook worden zaken door Bisbee zelf netjes geregeld”. Gilde Educatie biedt elk opleidingsjaar stageplaatsen aan, aan docenten van Bisbee die het NT2-opleidingstraject volgen. Ook daarover is hij zeer tevreden. “Vaak is het zo dat we de stagiair ook na de opleidingsperiode nog inzetten”.

“Wat nog leuk is om te vermelden”, vervolgt hij: “drie van mijn collega’s hebben via de Bisbee Academie de ONA-certificering behaald. Ik ontvang van Bisbee het overzicht met cursussen en workshops en bekijk dan of wij ergens gebruik van kunnen en willen maken.”

Kortom: een tevreden klant met tevreden cursisten!