Klant in de spotlight: Kindcentrum De Duizendpoot

Kindcentrum De Duizendpoot is een school voor regulier basisonderwijs en heeft daarnaast twee nieuwkomersgroepen. Op het einde van vorig schooljaar was de groep dusdanig groot dat besloten werd een tweede groep te vormen. Deze groep staat gepland tot en met december van dit jaar, maar zal worden voortgezet als er voldoende leerlingen zijn. Een aantal kinderen zal qua niveau door kunnen stromen naar het regulier onderwijs. Anderen zullen doorstromen naar groepen op andere locaties, omdat daar uitstroom plaatsvindt en deze kinderen dan in hun eigen woon- en leefomgeving naar school kunnen. Dit is belangrijk voor hun sociale contacten.

We spreken met Walter Huijbregts, directeur van Kindcentrum De Duizendpoot. “Wij zijn met Bisbee in contact gekomen doordat Frank en Gerald op gesprek kwamen om te kijken of zij, met de dienstverlening van Bisbee, iets voor onze school konden betekenen. Omdat wij onderdeel uitmaken van Stichting Signum heb ik hen daarnaar doorverwezen.” Stichting Signum is een overkoepelende organisatie en telt 22 basisscholen en twee scholen voor speciaal basisonderwijs verspreid over alle stadsdelen van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.
Uiteindelijk resulteerde dit in de afspraak dat De Duizendpoot voor invalwerkzaamheden van de dienstverlening van Bisbee gebruik maakt. “We hebben wel een eigen invalpoule, maar wat ik fijn vind is dat de docenten van Bisbee een geschoolde NT2-achtergrond hebben. Heel belangrijk voor onze nieuwkomersgroepen”

Als we vragen naar zijn ervaringen met Bisbee antwoordt hij; “Ik heb over het algemeen goede ervaringen met Bisbee. Wel heb ik tijdens een drukke periode, met veel invalwerkzaamheden door verschillende docenten, het gevoel gehad dat ik de klas geen continuïteit kon bieden. Bisbee en ik hebben hier samen over gesproken met als resultaat een passende oplossing. Ik zie de samenwerking met Bisbee voor de toekomst dan ook heel positief tegemoet. Voor de nieuwe groep hebben we nu één docent voor een langere periode met een vaste start en einddatum. Naast ad-hoc invalwerk is Bisbee ook voor invalwerk met langere periodes een prima partner.”