Klant in de spotlight: Stroomopwaarts

Stroomopwaarts steunt inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die (tijdelijk) niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Daarbij staan eigen kracht en deelname aan de samenleving voorop en is het vinden van betaald werk het eerste doel. Is dat niet haalbaar, dan worden inwoners gesteund met inkomen en zorg. Ondernemers kunnen sociaal ondernemen met Stroomopwaarts.

We spraken met Eric van der Westerlaken, projectleider binnen Stroomopwaarts en verantwoordelijk voor projecten die verschillende units overstijgen. Stroomopwaarts is werkgever van een kleine 1100 medewerkers (afkomstig uit de voormalige sociale werkvoorzieningen steunt daarnaast inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die (tijdelijk) niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien.  

Op de vraag waarin Stroomopwaarts zich onderscheidt antwoordt hij: ”Binnen veel gemeenten is de taak- en uitvoeringsverantwoordelijkheid omtrent de oude sociale werkvoorziening en huidige participatiewet vaak nog verdeeld over verschillende partijen. Onze gemeenten hebben de keuze gemaakt om dit in één organisatie te beleggen, wat betekent dat zowel mensen met een uitkering als mensen met een dienstverband onder één verantwoordelijkheid vallen. We gebruiken daarbij de budgetten vanuit de gemeentes om zo goed mogelijk invulling te kunnen geven aan de re-integratie activiteiten en het werkgeverschap.”  

Op de vraag hoe Stroomopwaarts bij Bisbee terecht is gekomen, antwoordt Eric: “Door de diversiteit van onze inwoners voeren we diverse trajecten uit. We hebben een redelijk grote infrastructuur, dus veel van de re-integratie trajecten kunnen we zelf oppakken. Maar waar wij tegen aan liepen is dat wanneer mensen de taal niet machtig zijn, of een taalprobleem hebben (dus zowel allochtoon als autochtoon) , wij ze momenteel niet goed kunnen begeleiden naar werk. Communicatie is in deze gevallen vaak een probleem wat kan leiden tot irritatie en frustratie, een traject is dan gedoemd te mislukken. We merkten dat we dit anders moesten oppakken, door taal en werk dichterbij elkaar te brengen. We zorgen nu dat ze acht uur per week taalles krijgen en zestien uur per week werken. Daarnaast krijgen ze de tijd om andere zaken te regelen: naar vacatures kijken en te solliciteren. Omdat wij zelf niet de expertise van taaldocenten in huis hebben, werden we door Bibliotheek Vlaardingen geattendeerd op de expertise van Bisbee. We hebben Bisbee toen benaderd om te kijken of we docenten konden inhuren voor dit traject. 

“Dit taalwerktraject is een pilot,” vertelt Eric. “In een pilot evalueer je wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden. Je zit in de vorming van een taalwerktraject, als een docent stopt, zit je toch even met het probleem dat er een andere docent moet komen. Als die docent dan ook verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van het lesmateriaal, levert dat vertraging op. Aan de andere kant geeft dat ook wel weer een stukje alertheid en versheid om de pilot goed af te kunnen ronden. Bisbee is heel erg betrokken bij het traject, de samenwerking loopt goed en we zijn tevreden over het lesmateriaal dat Bisbee ontwikkelt. We krijgen binnenkort het totale lesprogramma aangeleverd.”  

Op de vraag hoe de toekomst van het traject eruitziet vervolgt hij: We hebben gezien dat de combinatie taal en werk een goede is. Het blijkt wel: taal zonder werk is maar half werk, en andersom ook. We hebben het voorstel neergelegd om het traject een vervolg te geven, dit moet nog formeel goedgekeurd worden. 

Op de vraag wat hem de meeste voldoening geeft in zijn werk antwoordt Eric: “Als je met verschillende partijen iets moois neer kan zetten, dan geeft dat een kick. We hebben de docenten van Bisbee gevraagd naar reacties van de cliënten. Als ik dan teruglees wat de reacties zijn is dat hartverwarmend. Ik heb deze reacties bovenaan mijn evaluatie van de pilot gezet. Dit is waar ik het voor doe: om mensen te ondersteunen om op de best mogelijke manier mee te kunnen doen in de samenleving. We zijn aangesloten bij het Taalakkoord”, vervolgt hij. “We willen ambassadeur worden zodat we werkgevers bewust kunnen maken dat wanneer je medewerkers problemen hebben met taal, dit productieverlies en ziekteverzuim geeft. Wij willen ze daarbij ondersteunen, zodat iedere werknemer de taal goed beheerst.” 

Stroomopwaarts is een goed voorbeeld naar andere ondernemers toe, en goed voorbeeld doet volgen! Beheersing van de taal op de werkvloer is een belangrijk onderdeel binnen iedere organisatie. Wij ondersteunen hier vanuit Bisbee graag bij.