Klant in de spotlight: Taalschool Hardenberg

De Taalschool Hardenberg – opgericht in 1 november 2016 – is er voor anderstalige jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die geen of onvoldoende Nederlands lezen, spreken en schrijven en is voortgekomen uit een gezamenlijk initiatief van drie scholengemeenschappen in Hardenberg, t.w. De Nieuwe Veste, Vechtdal College en Greijdanus College.

We spraken met Peter Reimink – coördinator op Taalschool Hardenberg en verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Hij noemt de school een kleine ISK: “We schommelen tussen de 40 en de 60 leerlingen. Dit wisselt sterk omdat wij afhankelijk zijn van de instroom van het AZC. Zo’n 70 procent van onze leerlingen komt van het AZC Hardenberg, de overige 30 procent is statushouders. Zo hadden we vorige week vier klassen, nu zijn we weer terug naar drie klassen.”

“Dat is best een uitdaging qua formatie”, vervolgt hij. “Het is daarom heel prettig dat we zaken kunnen doen met een gespecialiseerde partner zoals Bisbee, die flexibel is en mee kan bewegen.” Op de vraag hoe Taalschool Hardenberg met Bisbee is gaan samenwerken antwoordt hij: “Op het moment dat we gingen groeien hebben we een aantal bureaus uitgenodigd. Bij ISK netwerk Noord Nederland werd Bisbee in positieve zin benoemd, dus zodoende hebben we ook jullie uitgenodigd. Toen we een docent zochten, had Bisbee deze voor ons. Zo ook afgelopen zomervakantie, toen we in de laatste week te horen kregen dat er 25 nieuwe leerlingen op het bestaande aantal erbij kwamen. We moesten de week daarna al een nieuwe docent hebben. We hebben ook toen contact opgenomen met Bisbee en gelukkig konden we met een docent van Bisbee de formatie rond krijgen. Die docent is nog steeds in dienst.”

Wat maakt Taalschool Hardenberg zo bijzonder, vragen we hem. “Onze school werkt veel samen met drie middelbare scholen die eromheen liggen. We hebben projecten samen, zoals een activiteitenmiddag, waarbij de leerlingen kunnen kiezen uit een high tea, zeskamp of beautymiddag, maar ook het taalmaatjesproject. Hierbij wordt een Nederlandstalige leerling gekoppeld aan een anderstalige leerling met als doel de spreekvaardigheid te vergroten, maar ook voor het creëren van wederzijdse acceptatie en begrip en om de integratie van de anderstalige leerling te bevorderen. Voor hen is het vaak heel moeilijk om zelf in contact te komen met Nederlandse leerlingen. Het is dan ook mooi om te zien dat er echt vriendschappen ontstaan, en dat de spreekvaardigheid van onze leerlingen echt vooruitgaat.”

“Ook organiseren wij de Zomerschool”, vertelt hij. “Dit is een week in de zomervakantie waarbij de leerlingen culturele uitstapjes en sportactiviteiten aangeboden krijgen en lessen in de Nederlandse taal. Je merkt dat na zes weken zomervakantie het niveau qua taal is weggezakt, daarnaast vervelen de leerlingen zich op het AZC. De Zomerschool biedt dan uitkomst. Wat ook leuk is om te vertellen”, vervolgt hij, “is dat onze Syrische leerlingen vorig jaar een rol hebben gespeeld in de musical van een van de middelbare scholen hier in de omgeving. Zij voerden een musical op over de komst van een AZC, het was mooi om onze leerlingen te zien optreden met de Nederlandse leerlingen.”

Op de vraag hoe de samenwerking met Bisbee bevalt, antwoordt Peter: “Dit bevalt heel goed, door de samenwerking hebben we altijd snel weer iemand voor de klas staan en er worden goede kandidaten voorgesteld. Daar zijn we heel tevreden over. Wat heel prettig is, is dat de docenten van Bisbee een NT2 bevoegdheid hebben of hiervoor in opleiding zijn. We zouden jullie dan ook zeker aanbevelen bij andere scholen.”