Miljardeninjectie voor het onderwijs

Een van de plannen is om studenten komend schooljaar de helft van het college- of lesgeld te laten betalen, melden ministers Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) woensdag 17 februari tijdens een persconferentie. 

In totaal trekt het kabinet in de komende 2,5 jaar € 8,5 miljard uit om de leerachterstanden weg te werken. Een groot deel van het geld (€ 6 miljard) gaat naar het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Basisscholen krijgen ieder gemiddeld 180.000. Voor middelbare scholen gaat het om € 1,3 miljoen. Scholen die veel leerlingen met minder kansen hebben, krijgen volgens het kabinet in verhouding meer geld. 

Onderwijsinstellingen mogen zelf kiezen hoe ze het geld willen investeren. Wel adviseren de ministers leerlingen die dat nodig hebben gratis bijles te geven in de zomervakantie. Voor middelbare scholen zijn gecombineerde brugklassen voor vmbo'ers en havoërs een optie, aldus de bewindspersonen. 

Dit zou betekenen dat er binnen het reguliere onderwijs extra onderwijzend personeel nodig is om de leerachterstanden op een efficiënte wijze te kunnen wegwerken. Dit zou goed nieuws zijn voor hen die op zoek zijn naar een baan in het onderwijs, maar ook voor de scholen en leerlingen die nu de problemen ondervinden van de sluiting van de scholen, online lessen en thuisstudie.  

De 50 procent korting op het collegegeld geeft studenten volgens het kabinet "financiële ademruimte in deze moeilijke tijd, waarin ook veel studenten hun bijbaan zijn kwijtgeraakt". Daarnaast kunnen studenten die het recht op de basisbeurs verliezen een tegemoetkoming krijgen. Ook mogen studenten een extra jaar gratis of met korting reizen als zij meer tijd nodig hebben om hun diploma te halen. 

Tot slot verwacht het kabinet dat universiteiten en hogescholen volgend collegejaar te maken krijgen met een enorme toeloop aan studenten, die vanwege de coronacrisis niet kiezen voor een tussenjaar of wereldreis. Om deze toestroom op te vangen, krijgen onderwijsinstellingen nog eens € 645 miljoen om extra personeel aan te nemen. 

Wij blijven het nieuws over de financiële injectie voor het onderwijs op de voet volgen.