Nieuw: scholingstraject alfabetisering en z-route

Bisbee Flexonderwijs verwacht de komende jaren veel vraag naar docenten voor de alfabetisering en wil daarom docenten voorbereiden om een eventuele overstap naar de alfabetisering te maken of hun NT2-kennis uit te breiden. Het gaat om docenten die vaak wel een opleiding tot docent NT2 gevolgd hebben, maar geen specifieke ervaring in de alfabetisering hebben opgedaan.

Met de komst van het nieuwe inburgeringsstelsel in januari 2022 zal de alfabetisering bovendien in de Z-route ondergebracht worden, wat een andere manier van werken van de alfa-docent zal vragen.

De doelstelling van het korte (na)scholingstraject is om docenten voor te bereiden op hun werk in de alfabetisering binnen de Z-route. De docenten maken (hernieuwd) kennis met de belangrijkste inzichten rondom alfabetisering. Daarnaast weten ze hoe ze lessen aan alfacursisten didactisch moeten vormgeven en wat ze kunnen doen om betere leerders van hun cursisten te maken.

Tot slot weten de deelnemers aan het scholingstraject wat de Z-route inhoudt en krijgen ze handvatten om succesvol te kunnen samenwerken met de gemeente en partijen die participatie verzorgen. Het doel hierbij is om ervoor te zorgen dat cursisten zowel binnen de NT2-lessen als daarbuiten effectief de taal kunnen verwerven. Een voorbeeld is hoe je begeleiders uit de participatie kunt betrekken bij de uitvoering en beoordeling van buitenschoolse opdrachten.

Het scholingstraject bestaat uit drie workshops, een lesbezoek met opdracht, een online bijeenkomst om de opdracht te bespreken en een intervisiesessie.

Heb je interesse of heb je vragen? Neem dan contact op met marketing@bisbee.nl