Opfristraject in volle gang

Onze cursiste Heleen is in september van start gegaan met het opfristraject, 
een samenwerking van NCOI en Bisbee. Inmiddels zijn er 3 maanden verstreken. Heleen is een nieuwe weg ingeslagen, door te kiezen voor dit leer- en werktraject. Wat is daaraan voorafgegaan?  

Heleen zegt: “Ik ben in ‘87 afgestudeerd aan de lerarenopleiding en had vanaf dat moment een lesbevoegdheid voor gezondheidskunde en huishoudkunde op zak. Ik ben gaan werken in het onderwijs maar heb vervolgens ook andere aansprekende banen gehad en internationale carrière gemaakt. Ik heb grotendeels gefunctioneerd in een leeromgeving, hetgeen voor mij goed voelt”.   

Wat is voor jou de motivatie geweest om weer voor de klas te staan? 

Omdat ik mij in een leeromgeving prettig voel en mijn voormalige job veranderde door onder andere corona ben ik mij gaan oriënteren. Door mijn werk als veelzijdig trainer en manager van volwassenen wist ik zeker dat ik richting een jongeren doelgroep wilde en overdracht van kennis en ervaringen mocht niet ontbreken. Jongeren verder helpen, het leren en het faciliteren van het leerproces waren daarbij belangrijke componenten. Lesgeven is echt mijn passie.  

Na verschillende sollicitaties, gesprekken met schoolmanagers en het aanboren van andere onderwijskanalen kwam ik erachter dat het alleen op basis van mijn CV, zonder nieuwe onderwijsvaardigheden, niet zou lukken. Ondanks een lerarentekort is gebleken dat scholen nog wel een keuze hadden. Mijn competenties opfrissen was volgens mij noodzakelijk om terug in het onderwijs aan de slag te kunnen gaan. Uiteindelijk ben ik Bisbee tegengekomen en heb snel het besluit genomen dat dit een mooi traject is, om de goede ervaring op te doen. Dit ook door de combinatie van theorie en stage. 

Ik vind dat er door de trainers veel aandacht besteed wordt aan de zaken die ik mis, zoals de rol van de docent, de tijd van zenden is voorbij, de docent is meer coach geworden. Hoe kan ik differentiëren? Hoe kan ik een leuke, aantrekkelijke les verzorgen? Hoe sta je als docent voor de klas? Wat is moeilijk voor je en wat is je kracht? Dit zijn allemaal hele nuttige handvatten die mij van pas komen als herintreder. 

Het is mooi dat de lessen gecombineerd worden met een stage. Je krijgt ‘voer’ voor de lessen. Dat werkt erg prettig.

Ik loop nu stage op een Cluster-4 school met een moeilijke doelgroep. Ik ben twee dagen in de week in de groep omdat het belangrijk is om een relatie met de leerlingen op te bouwen. De praktijklessen (naailes en kookles) die ik mag geven sluiten goed aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Het is zo leuk om te zien dat leerlingen daar blij van worden en hard willen werken. Daarnaast begeleid ik individuele leerlingen en ontwikkel een ehbo lespakket. Ik ben ook aan het bekijken of leerlingen geëxamineerd kunnen worden en zo toch een certificaat kunnen behalen. 

Ik loop daarnaast ook stage op een vo-school en geef les aan burgklasleerlingen van mavo, havo en vwo en een mavo-4 groep. Ik geef biologieles hetgeen niet mijn vakgebied is. Dat is dus wel even aanpoten, zeker als ik de lessen mag verzorgen. En dat wil ik natuurlijk graag. Het gaat mij goed af. Dit komt waarschijnlijk mede door mijn ervaring als trainer. Voor de groep staan is mijn tweede natuur en ik breng al zeg ik het zelf veel nuttige ervaring mee. 

Op de vraag; hoe ervaar je het ‘voor de klas staan’? Heleen antwoord kort en bondig.Dit is zo leuk en ik krijg er veel energie van. 

Hoe is het om kennis te maken met meerdere schooltypen en verschillende vakken tijdens de stage? Juist veel en verschillende ervaring opdoen ervaar ik als positief. Ik heb al veel geleerd tijdens de lessen en van de leerlingen. Ik hoop dat zij ook veel van mij leren. 

Wat zou je tegen een schoolmanager willen zeggen over het inzetten van ‘herintreders’ die een scholingstraject en stage achter de rug hebben? Zou je jezelf aanbevelen aan een schoolleider? 

Absoluut! Een school krijgt veel meer door het inzetten van een herintreder. Een herintreder is super gemotiveerd, heeft namelijk een bewuste keuze gemaakt, heeft veel en brede ervaring en kan daardoor een waardevolle bijdrage leveren. Zij werken bovendien hard en zullen niet onvoorbereid naar de les gaan. Een docent die een opfristraject doorlopen is, zal door brede ervaring uit het verleden niet zo snel in paniek raken en is in staat snel het oplossend vermogen in te schakelen. Kortom, een herintreden heeft veel pluspunten. 

Waar sta je over laten we zeggen een half jaar? Sta je dan ergens voor de klas? 

Natuurlijk, sta ik dan voor de klas. Lesgeven voelt comfortabel door mijn trainingservaring en de nieuwe kennis en vaardigheden helpen mij zeker bij het vinden van een baan.