Strategische samenwerking Bisbee Flexonderwijs en Pool Management & Organisatie

De ene organisatie heeft haar sporen verdiend in organisatie- en teamontwikkeling, verandermanagement, interim-management en werving & selectie. De andere organisatie verzorgt al jaren het flexibel inzetten, opleiden en binden van docenten en in de uitvoering van NT2 en educatieonderwijs, examinering en detachering naar grote tevredenheid van haar klanten. Gezamenlijk zorgen Pool Management & Organisatie en Bisbee Flexonderwijs, de twee organisaties in kwestie, sinds kort voor een compleet aanbod op het gebied van personele capaciteitsvraagstukken in het mbo.

Toegevoegde waarde bieden
‘In onze gesprekken met opdrachtgevers krijgen we weleens de vraag voorgelegd of we ook interim-opdrachten kunnen faciliteren. Dat is echter niet onze corebusiness’, licht Bisbee-directeur Gerald Pikkemaat de samenwerking toe. ‘We hebben erover nagedacht om dit zelf op te pakken en een interim-tak aan onze organisatie toe te voegen. Maar dat heeft alleen maar kans van slagen als je er heel sterk de focus oplegt: wat we te bieden hebben moet immers echt toegevoegde waarde hebben voor onze klanten. Wij houden het liever bij de diensten waarin we echt goed zijn. Toch willen we geen “nee” verkopen, want daar heeft een klant niets aan. Vandaar dat we op zoek zijn gegaan naar een ervaren partner die juist gespecialiseerd is in interim-management. Het liefst eentje die net als Bisbee een landelijke dekking heeft. En zo kwam Pool Management & Organisatie in ons vizier. Een kundige partij die net als wij door het hele land heen in het middelbaar beroepsonderwijs actief is.’

One-stop-shop
Al bij de eerste oriënterende gesprekken, medio 2019, was er het zo belangrijke goede gevoel. Het fundament voor de samenwerking – een flinke basis van vertrouwen in elkaars kwaliteiten en professionaliteit – was dan ook snel gelegd. ‘Bisbee en Pool Management & Organisatie passen goed bij elkaar’, onderstreept Klaas Pool. ‘Zo is onze klantbenadering vergelijkbaar. Beide organisaties hechten veel waarde aan persoonlijk klantcontact en oprechte betrokkenheid bij de opdrachten die we uitvoeren. Er is voortdurend oog voor de belangen van de klant. We willen ook beiden echt meerwaarde bieden en blijven zoeken tot we een zo optimaal mogelijke oplossing hebben gevonden voor het vraagstuk dat een opdrachtgever heeft. Natuurlijk zijn er ook verschillen, maar daarin ligt juist de kracht van onze samenwerking: onze diensten op het bestuurlijke en managementniveau zijn aanvullend op de diensten van Bisbee op het teamniveau. Komt er in een klantgesprek een vraag naar voren waarbij Bisbee kan helpen, dan verwijzen we door. En vice versa. We bieden gezamenlijk eigenlijk een one-stop-shop voor personeelsvraagstukken in het mbo.’

Meer mogelijkheden, meer ontzorging
Een dergelijke ‘one-stop-shop-gedachte’ is beslist gewenst in het onderwijs, onderstreept Pikkemaat. ‘Een dynamische organisatie waar van alles gaande is en waar de werkdruk hoog is, wil graag zo veel mogelijk ontzorgd worden. Op scholen is het altijd erg druk. Te midden van alle hectiek is het dan zaak tijd en energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Dan lijkt het me voor een school prettig als je een partij aan tafel krijgt die je op zoveel mogelijk vlakken kan helpen. Door deze strategische samenwerking maken Bisbee en Pool Management & Organisatie dankbaar gebruik van elkaars netwerk. We creëren openingen voor elkaar. Onze adviseurs luisteren goed naar de klant en kunnen elkaar goed aanvullen om onze klanten zo optimaal mogelijk te ondersteunen met hun organisatie- en personeelsvraagstukken. En zo profiteren onze opdrachtgevers van de synergie van ons partnerschap. Meer mogelijkheden, meer ontzorging.’