Taal op de werkvloer project succesvol afgesloten

Van Halteren Consultancy uit Raalte is een organisatie die zich o.a. bezighoudt met taalvaardigheid en interculturele communicatie. Een van zijn opdrachtgevers, Veltman Techniek, heeft medio 2020 de wens uitgesproken dat een scholingstraject ‘Taal op de werkvloer’ voor een aantal anderstalige werknemers van het bedrijf wenselijk was. Hans van Halteren heeft een maatwerk programma ontwikkeld en vervolgens zijn 12 deelnemers aan het scholingstraject begonnen. De lessen op locatie zijn verzorgd door een NT2-docent van Bisbee.

Het doel van het traject was om na een intake waarbij het taalniveau werd vastgesteld, in 15 lesbijeenkomsten het taalniveau van de deelnemers te verbeteren. De werknemers en directie van Veltman zijn tevreden over het bereikte resultaat mede doordat de inhoud goed aansloot bij de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers en er extra ondersteuning tijdens de lessen was.

Tijdens het taaltraject werden de werknemers gekoppeld aan een collega ‘buddy’. De buddy ondersteunde de werknemers bij het maken van de taalopdrachten en het wegwijs maken bij de bedrijfscultuur. De Bisbee docent communiceerde elke week de opdrachten met de werknemer en de buddy om de taalontwikkeling te stimuleren.

De afronding heeft inmiddels plaatsgevonden met een passende afsluiting met alle betrokkenen.

Van Halteren Consultancy heeft de samenwerking met Bisbee Flexonderwijs als positief ervaren en wellicht komt er snel een vervolg.