Taalinlooppunt geopend in Den Bosch!

In Den Bosch wonen ongeveer 13.000 mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Zowel allochtonen als autochtonen maken deel uit van deze groep, om deze mensen te ondersteunen is enkele jaren geleden het Bossche Taalnetwerk opgericht om geletterdheid onder de inwoners van de gemeente Den Bosch te bevorderen.

Het Bossche Taalnetwerk opende op 13 september jl. samen met haar partners het Taalinlooppunt aan de Helftheuvelpassage in Den Bosch. Het thema van de week van de Alfabetisering (9 september tot en met 13 september) sluit goed aan bij het doel van het inlooppunt. Dit inlooppunt is opgericht om mensen te helpen die beter willen leren lezen, schrijven of werken met de computer. Bij het Taalinlooppunt worden mensen met een taal- , reken- of digitale vraag doorverwezen naar aanbieders van die vaardigheden. Ze kunnen deze vaardigheden  ook hier oefenen op de computer.

Teamleider bij het Koning Willem 1 College Laury Schellekens, voormalig docent Bisbee, was aanwezig tijdens de officiële opening van het Taal inlooppunt Helftheuvel. Zij vertegenwoordigde vanuit de afdeling Educatie van het Koning Willem 1 College het Bossche Taalnetwerk. “Het Taalpunt is hier pas net gestart, maar we merken dat er al veel interesse is vanuit de omgeving”, vertelt Laury. Laury is werkzaam als Taalgids bij het Bossche Taalnetwerk en helpt bij het achterhalen welke behoeftes mensen hebben die zich melden bij het Taalpunt, om ze daarna bij de juiste cursussen in te kunnen delen. “Er werken hier veel vrijwilligers wiens hulp heel welkom is,” vertelt Laury die het spreekuur bij het Taalinlooppunt verzorgt op de donderdagochtend.

Bij binnenkomst worden we meteen warm onthaald door alle initiatiefnemers, partners en betrokkenen van het Taalpunt. Om op een feestelijke wijze dit nieuwe Taalpunt te openen is er voor koffie en gebak gezorgd. Dit is de vierde opening van een Taalpunt tijdens de week van de Alfabetisering. Een mooi initiatief in het kader van “Samen gaan we voor een geletterd Nederland!”

Wil je meer weten over het Bossche Taalnetwerk? Ga dan naar: https://www.hetbosschetaalnetwerk.nl/