Waarom ik bij Bisbee werk?

Waarom ik bij Bisbee werk? 

Het is prettig werken voor Bisbee bij een van haar opdrachtgevers. 

Sinds 2015 werk ik met veel plezier voor Bisbee bij ROC Rijnijssel. Vanuit mijn baan als loopbaanadviseur binnen de Studentendienst bij het ROC Nijmegen, ben ik in 2012 met vervroegd pensioen gegaan om mijn eigen bedrijf Sunpassion te starten ( sun staat voor het licht dat de zon ons iedere dag geeft en wij (letterlijk en figuurlijk) nodig hebben. Passion staat voor de passie in het werken met en het ondersteunen van mensen. Ik help cliënten keuzes te maken in hun leven en loopbaan, keuzes die bij hen passen en hen verder brengen. De financiële recessie in 2014 zorgde ervoor dat er minder opdrachten kwamen en ik andere stappen moest nemen.

Ik kende Bisbee al vanuit mijn werk binnen de afdeling Educatie ROC Nijmegen. Via een infomiddag en een persoonlijk gesprek werd ik aangenomen bij Bisbee en bij Rijnijssel geplaatst. In eerste instantie als NT2-docent. Later ben ik loopbaantrainingen (zelf ontwikkelt voor statushouders) “voorbereiding MBO/HBO & arbeidsmarkt” gaan geven.  

Die passie om anderen te stimuleren en hun eigen talent te leren ontdekken en in te zetten loopt als een rode draad door mijn (werk)leven. 

“Vind eerst, zoek later’ Deze uitspraak van Jean Cocteau staat op mijn CV en past uitstekend bij mijn visie en werkwijze. Werk maken van je loopbaan en leven is iets anders dan lukraak zoeken naar oplossingen voor problemen in je werk en je leven. Ik ben ervan overtuigd dat mensen vinden wat ze zoeken als ze weten waar ze naar op zoek zijn en waarom. Een geslaagde verkenning begint met het vergroten van bewustzijn, verhelderen van een persoonlijke visie en contact maken met eigen talent en drijfveren”. 

Bisbee heeft mij al die jaren optimaal ondersteund. Tijdens de functioneringsgesprekken was er altijd een reflectie op wat ik binnen de lessen doe, mijn visie en nieuwe ontwikkelingen. Zo heb ik de ONA-opleiding gevolgd. Heel fijn die open communicatie. Je bent deel van het geheel en wordt gewaardeerd. 

Ik heb Bisbee al bij meerdere contacten aanbevolen en inmiddels werken twee bekenden van mij nu ook bij Bisbee. Het is een organisatie, die meegaat met nieuwe ontwikkelingen binnen het werkveld en innovatief is. Iedere docent, die wil, heeft de kans zich optimaal te ontwikkelen middels trainingen en workshops die worden aangeboden door de Bisbee Academie. 

Welke lessen verzorg ik nu?

  • NT2-docent bij statushouders / inburgeraars 
  • docent NT2 en docent werknemersvaardigheden bij combinatietraject BBL Entree + NT2 
  • NT2 docent …. vaktaal bij anderstalige analfabeten bij Molenplaats (restaurant) samenwerking met de organisatie Refugee Compagny 
  • ONA-training 
  • loopbaantraining 
  • Lid van een ontwikkelgroep over de nieuwe inburgering (B1 route en Onderwijsroute) 

 

Vitaal leiderschap, positieve energie en levensbeschouwing gaan hand in hand!  

Mijn naam is Lilian, geboren in 1950.  

Vitaliteit betekent voor mij dat je jezelf steeds nieuwe doelen en uitdagingen stelt. Natuurlijk passend bij mij als persoon. Ik ben de regisseur van mijn energie. Ik geloof in positieve energie, in een growth mindset. Ik heb veel geleerd ooit in een cursus over de 7 eigenschappen van effectief leiderschap (Stephen Covey). 

Het is iedere keer weer prachtig om deelgenoot te mogen zijn van de groei van een cursist. Hij haalt zijn diploma en krijgt met name vertrouwen in zijn eigen kunnen en inzicht in zijn eigen talent. Velen brengen een rugzak vol deskundigheid en ervaring mee. Vaak wordt dat overschaduwd door het geloof dat ze niets kunnen, omdat ze de taal niet machtig zijn. Daar hebben we het in de lessen over en dat geeft de cursisten inzicht in het eigen kunnen. Er worden dan nieuwe stappen gezet. De doffe blik in de ogen worden uiteindelijk lichtjes, zo mooi. Ze kunnen me altijd benaderen via mail of telefoon, dat schept vertrouwen en een band. Ik voel me bevoorrecht dat ik vanuit de invalshoeken als NT2-docent en loopbaanadviseur de cursisten mag begeleiden. Het combineert het vaardig worden in de taal en keuzemogelijkheden voor de toekomst.