De meerwaarde van Bisbee’s NT2-taalassessoren

Voor allerlei soorten toetsen.

Intaketoetsen, voortgangstoetsen of eindtoetsen

Bisbee Waalwijk-273-LR.jpg

NT2-assessoren van Bisbee kunnen allerlei soorten toetsen afnemen. Of het nu gaat om intaketoetsen, voortgangstoetsen of eindtoetsen, wij nemen u graag deze tijdrovende klus uit handen. Assessoren van Bisbee worden vaak ingehuurd om de vaste docenten of intakers van ROC’s en taalaanbieders te ontlasten. De meerwaarde van het inzetten van Bisbee-assessoren is met name op het moment dat cursisten een officieel examenmoment hebben. De docent kent de cursist vaak al geruime tijd, maar de externe assessor kent de kandidaat niet en kijkt om die reden met een objectieve bril naar de examenkandidaat.

 

Welke toetsen en examens nemen wij af?

Taaltrajecten die met WEB-gelden bekostigd worden, zijn bedoeld voor niet-inburgeringsplichtigen. Gemeenten stellen vaak geld ter beschikking voor taalcursussen met het oog op taalverhoging zodat anderstaligen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt makkelijker aan werk kunnen komen. Cursisten krijgen een contract aangeboden en moeten aan het eind van hun contract formeel aan kunnen tonen wat hun taalniveau is. Bij deze eindmeting worden Spreken en Gesprekken voeren één-op-één afgenomen. De afname van andere vaardigheden zoals Schrijven, Lezen en Luisteren gebeurt vaak groepsgewijs. Assessoren van Bisbee kunnen uiteraard de schrijftoetsen beoordelen.

In het kader van de Wet Taaleis moeten bijstandsgerechtigden aan kunnen tonen dat ze voldoen aan de wettelijke taaleis van niveau A2 of 1F. De assessoren van Bisbee kunnen de toetsen die hiervoor ontwikkeld zijn afnemen en beoordelen.

Hoe ziet een dag van een NT2-taalassessor bij Taaltoetsers eruit?

"Op een maandagavond sta je op de leslocatie van één van onze Educatieklanten. Zij hebben een flink aantal NT2-cursisten die aan het eind van hun traject zitten. De gemeente heeft hun taalcursus bekostigd en wil natuurlijk weten of de cursist zijn taalniveau heeft verhoogd. De cursisten zelf en hun docenten zijn ook benieuwd. Hebben ze na al die lesuren het gewenste niveau bereikt? De docenten nemen zelf niet de examens af van de cursisten, want dan zouden ze wellicht te bevooroordeeld zijn, daarom is Bisbee ingeschakeld.

Bij binnenkomst krijg je een envelop met daarin een namenlijst. Er staan vier kandidaten op je lijst. Ze komen allemaal voor hun mondelinge examens op niveau A1 of niveau A2. Je test de voicerecorder en controleert of alle papieren aanwezig zijn. Dan ga je naar het lokaal waar je de examens gaat afnemen. Gelukkig zijn er meer Bisbee-collega’s die vanavond examineren. Dat is altijd gezellig. Stipt om 18.30 uur staat de eerste kandidaat voor de deur. Je heet hem welkom en legt uit hoe het examen in zijn werk gaat. De kandidaat legitimeert zich en zet een handtekening voor zijn aanwezigheid. Vervolgens zet je de voicerecorder aan en start je met het onderdeel Gesprekken voeren.

De kandidaat is zenuwachtig, maar je slaagt er snel in om hem op zijn gemak te stellen. Je maakt aantekeningen terwijl je zo precies mogelijk luistert naar wat de kandidaat die voor je zit zegt. Na ongeveer 20 minuten ga je verder met Spreken. Terwijl de kandidaat zich kort even voorbereidt, vul jij alvast de beoordelingsformulieren in van het zojuist afgenomen examen. Aan het eind van de avond ga je met een tevreden gevoel naar huis."

Bisbee Waalwijk-229-LR.jpg

Welke eisen stellen wij aan onze NT2-assessoren?

Bisbee Waalwijk-224-LR.jpg
  • hij/zij is in het bezit van een lesbevoegdheid en heeft ruime ervaring als NT2-docent (een NT2-certificering als bekwaam docent NT2 is een pré).

  • hij/zij is gecertificeerd als NT2-assessor waarbij hij/zij niet alleen trainingen heeft gevolgd, maar ook een assessment heeft afgelegd. Bij bijvoorbeeld Bureau ICE, Certiforce, Cito.

  • hij/zij is goed op de hoogte van het Europees Referentiekader (ERK) en is in staat de niveaubeschrijvingen van het ERK op de juiste wijze te interpreteren.

  • hij/zij staat open voor begeleiding en coaching en is bereid om deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten.
  • hij/zij is flexibel inzetbaar, ook bereid om in de avonduren te werken en bereid te reizen.

 

Goed om te weten

Wij laten onze assessoren trainen door Bureau ICE. Zij leggen vervolgens een assessment af bij Certiforce. Om te zorgen voor deskundigheidsbevordering, organiseren wij geregeld calibreersessies.

Bisbee maakt gebruik van cookies om uw gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie Accepteer cookies