Bisbee Flexonderwijs is een echt onderwijsbedrijf dat onderwijsorganisaties ontzorgt met flexibele personeelsoplossingen, die kosten besparen en kwaliteit bevorderen. Om de kwaliteit van onze docenten te garanderen, verzorgen wij vanuit de Bisbee Academie enkele vakinhoudelijke opleidingstrajecten.

ISK/NT2-scholingstraject

Bisbee is de kweekvijver van docenten in het onderwijs en staat voor een toekomst met onderwijs. Daarom starten wij in oktober een speciaal ISK/NT2-scholingstraject. 

Heb jij een lesbevoegdheid en wil jij je onderwijservaring verbreden? Wil je graag werken met een nieuwe doelgroep? Of heb je behoefte aan een switch binnen het onderwijsveld? 

Met een speciaal ISK-scholingstraject, dat wij in samenwerking met VU Amsterdam uitvoeren, stomen wij je klaar voor werken met anderstalige jongeren in een Internationale Schakelklas (ISK).  

Waarschijnlijk ben je momenteel als docent of leerkracht aan het werk, maar zou je graag ervaring willen opdoen met een andere doelgroep. Werken met anderstalige jongeren op een ISK zou een nieuwe stap kunnen zijn. Want wat is er mooier dan deze jongeren de Nederlandse taal bijbrengen, zodat ze succesvol hun weg kunnen vinden in onze maatschappij?  

Als je niet eerder NT2 (Nederlands als tweede taal) onderwijs hebt gegeven, is dat best een grote stap. Je vraagt je wellicht af of dat wel mogelijk is, zonder specifieke NT2-kennis en ervaring.

Bisbee is dé kweekvijver van docenten en wij helpen je door middel van een passend ISK/NT2-scholingstraject, dat speciaal is toegespitst op het ISK-onderwijs. Zo word je in een kort en praktisch traject klaargestoomd om de overstap te kunnen maken.

Er start een nieuw scholingstraject op 29 september 2021. Wil je meer weten of in gesprek met een van onze collega's over dit traject?

Ga dan naar deze pagina voor meer informatie of om contact op te nemen!

NT2-opleiding via Bisbee Flexonderwijs

Het doceren van Nederlands als tweede taal (NT2) is een vak apart. Om je te kunnen onderscheiden op kwaliteit en te kunnen voldoen aan de eisen van Blik op werk, de keurmerkinstantie voor inburgeringsinstituten, is het hebben van een certificering als NT2-docent onmisbaar.

Daarom verzorgen wij een opleidingstraject tot 'startbekwaam gecertificeerd docent NT2', met toeleiding naar stage en begeleiding tijdens het gehele traject. Het doel van dit traject is om praktische werkervaring op te doen in het lesgeven aan anderstalige volwassenen en/of jongeren en je te certificeren tot docent NT2. Na het behalen van de opleiding ontvang je het door de beroepsvereniging voor NT2-docenten (www.bvnt2.org) en Blik op Werk (www.blikopwerk.nl) erkende certificaat tot docent NT2. Hiermee heb je een voorsprong op de arbeidsmarkt. 

De opleiding vindt plaats in de vorm van groepsbijeenkomsten van één dagdeel per twee weken op locatie. Wij leiden je toe naar stage en eventueel betaald werk bij jou in de regio. Daarnaast nemen het praktijkgedeelte en de zelfstudie een belangrijke plaats in.


Waarom het opleidingstraject via Bisbee Flexonderwijs?

De lessen worden gegeven door docenten die beschikken over veel ervaring in het NT2 vakgebied. Daarnaast wijzen wij je een vast contactpersoon toe die tijdens het gehele traject jouw aanspreekpunt zal zijn. We leiden je toe naar stage bij jou in de regio en bieden je begeleiding bij het vormen van het portfolio t.b.v. het assessment. Wij hebben een groot netwerk in het NT2 werkveld waar je gebruik van kunt maken.

Certificeringstraject tot competent NT2-docent

Voor docenten die nog niet over de certificering beschikken, maar wel een lesbevoegdheid en veel ervaring in het NT2-werkveld hebben, bieden wij een certificeringstraject tot ‘Competent NT2 docent’ aan.

Via een EVC-procedure (Eerder verworven Competenties) toont de docent zijn bekwaamheid door het aanleggen van een portfolio en het voeren van een assessmentgesprek. Wij begeleiden onze docenten hierin.

Verder lezen hierover? Klik dan hier!

Opleiding Opfristraject

Dit opfristraject is opgezet door Bisbee en NCOI om personen die een lesbevoegdheid hebben in een periode van vier tot zes maanden klaar te stomen om weer voor de klas te staan. De opleiding is gericht op herintreders po, vo en mbo. Het is een leerwerktraject, bestaande uit zes dagdelen theorie en het opdoen van praktijkervaring tijdens een stage.

Deze opleiding is gericht op herintreders mbo, vo en po. Het voordeel van dit traject is, dat je naast een (PT) baan de mogelijkheid hebt om via scholing (6 bijeenkomsten) en stage de overstap naar het onderwijs kunt maken. Dit kan als je tot maximaal 4 dagen per week al werkzaam bent en daarnaast 1 dag in de week beschikbaar bent voor stage. De kosten voor deelname zijn 750 euro die middels een restitutieregeling terugverdiend kunnen worden, wanneer je voor ons werkzaam bent.

Op het moment staat er geen opfristraject in de planning.

Meer weten over het opfristraject?

Taalassessorentraining en examen

Voor assessoren organiseren wij trainingen en assessments, zodat zij op een vakkundige en adequate manier als gecertificeerd taalassessor toetsen kunnen afnemen en beoordelen in het mbo.

Voor NT2-docenten organiseren wij trainingen in de toetsingsmethodes voor het afnemen van de intake- en voortgangstoetsen bij NT2-cursisten.

Onze cursisten aan het woord

 ‘Dankzij de opleiding van Bisbee werk ik nu op een ISK en heb ik werk dat er echt toe doet. Ik heb nog geen seconde spijt gehad van de overstap.’

Eline Kieftenbeld

‘Het begeleidingstraject is een echte aanrader. Voor mij vielen veel puzzelstukjes op hun plaats. Ik vond het heel positief om met de certificering bezig te zijn en het is goed voor mijn eigen ontwikkeling.’

Annemieke Kamphuis, over het certificeringstraject tot competent NT2-docent

‘Ik heb altijd met veel plezier in het primair onderwijs gewerkt. Het boeiende leerwerktraject tot bevoegd NT2-docent heeft mijn enthousiasme en motivatie alleen maar versterkt.’

Bibiane Abeln, over de opleiding tot bevoegd NT2-docent