Bisbee certificeringstraject in 2022

Bisbee Flexonderwijs begeleidt al jaren NT2-docenten bij het behalen van het certificaat ‘Competent docent NT2’. Dit certificaat kan behaald worden via een zogenaamde EVC-procedure (eerder verworven competenties) waarbij je als docent middels het aanleggen van een portfolio en een assessmentgesprek je bekwaamheid aantoont. Deze procedure is in het leven geroepen door de beroepsvereniging van docenten Nederlands als tweede taal, de BVNT2 en is de enige objectieve en kwaliteitsgenormeerde NT2-EVC-methode in Nederland. Ten behoeven van het aanleggen van het portfolio kunnen docenten zelfstandig de theorie van het Handboek NT2 tot zich nemen en gaan koppelen aan de praktijkervaringen.

Wat houdt Bisbee’s certificeringstraject tot ‘Competent docent NT2’ in?
Aan de hand van diverse docentcompetenties dient de docent bewijzen aan te leveren die aan de hand van het STARR-model worden beschreven. Daarnaast moet de docent zorgen voor een 360-graden feedback. Nadat het portfolio is ingeleverd, wordt er een assessmentgesprek afgenomen. Wanneer het portfolio en het gesprek positief beoordeeld worden, ontvangt de docent het certificaat ‘Competent docent NT2’.

Voor wie is Bisbee’s certificeringstraject bedoeld?
Het certificeringstraject is bedoeld voor ervaren docenten die al competent zijn, maar geen certificaat hebben waarmee ze hun competenties kunnen aantonen. Alvorens we je deel laten nemen aan het begeleidingstraject, zullen wij op basis van je CV bespreken of het certificeren via de portfolioprocedure een redelijke kans van slagen heeft. Anders zal gekeken worden of de NT2-opleiding een mogelijk alternatief is. Bij aanvang van de EVC-certificering moet je een baan hebben als NT2-docent in de VE of ISK en heb je reeds 2 tot 5 jaar werkervaring als docent.

Waaruit bestaat de begeleiding binnen Bisbee’s certificeringstraject?
Een begeleidingstraject bestaat uit 4 bijeenkomsten:

 1. De aftrapbijeenkomst:
  - informeren over het portfolio
  - een begin maken met deel 1 van het portfolio
  - gelegenheid tot het stellen van vragen over de inhoud en de procedure

 2. De eerste begeleidingsbijeenkomst:
  - oefenen met het STARR-model
  - gelegenheid tot het stellen van vragen

 3. De tweede begeleidingsbijeenkomst:
  - bewijzen die m.b.v. STARR-model zijn gemaakt met elkaar bespreken
  - het uitwisselen van ideeën en ervaringen
  - gelegenheid tot het stellen van vragen

 4. De derde begeleidingsbijeenkomst:
  - het voorbereiden op het assessment
  - het bespreken van mogelijke vragen die tijdens het assessment gesteld kunnen worden
  - gelegenheid tot het stellen van vragen

Daarnaast heb je de mogelijkheid om een individueel gesprek in te plannen, twee keer een uitgewerkte STARR toe te sturen en je kunt telefonisch of per e-mail vragen stellen.

Data en locaties bijeenkomsten

Het EVC ondersteuningsprogramma voor NT2-certificering start in het najaar 2022. De data van de lesbijeenkomsten volgen zo spoedig mogelijk.

Informatie, kosten en aanmelden
Voor docenten die bij Bisbee in dienst zijn, bedraagt de deelname €50,-. Ben je (nog) niet voor Bisbee werkzaam? Dan betaal je €295,-.

Let op: daarnaast betaal je momenteel €1150,- aan één van de convenantpartners wanneer je het assessment aanvraagt. 

Wij bieden dit begeleidingstraject ook in-company aan. Wil je meer informatie neem dan contact op met Yanti Boeren. Je kunt haar telefonisch bereiken via: 06-55108126 of stuur een e-mail naar: y.boeren@bisbee.nl