Ideaal voor taaldocenten met ervaring binnen het mbo.

We horen graag van je!

Ben jij een ervaren docent Nederlands, Engels of Duits die een passie heeft voor taal en zowel mondelinge als schriftelijke examens op een professionele wijze kan afnemen en/of beoordelen. Het betreft de examinering op locatie of online van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs of het voortgezet onderwijs.

Daarnaast bieden wij de mbo-onderwijsinstellingen ook onze examentrainingen aan. Middels professionele examentrainingen voor taal en rekenen bereiden onze examenspecialisten de examenkandidaten voor op de instellings- en centrale examens. Tevens zorgen onze specialisten er voor dat de studenten met meer zelfvertrouwen het examen in gaan.

Bisbee zoekt taalassessoren die bij ons aan de slag willen als Taaltoetser. Een mooie baan met veel vrijheid, goede arbeidsvoorwaarden en volop ontwikkelingsmogelijkheden. Want via onze eigen Bisbee Academie kun je relevante trainingen en cursussen volgen en met collega’s sparren. Er zijn verschillende vacatures, ook bij jou in de regio.

Vacatures

'Bisbee biedt een taalassessor een balans tussen vrijheid en vastigheid. Het is variatie en voldoening ineen.'

Bernadet de Keyzer

Taalassessor

Werken als assessor

Til met toetsing en beoordeling het onderwijs naar een hoger niveau

‘Als Taaltoetsers komen we op de leukste plaatsen. Elke dag is anders. Hoe ziet onze werkomgeving er vandaag uit? Zitten we in een vergaderruimte of in een praktijklokaal? Hoe ziet het rooster eruit? Het is altijd een verrassing! Daarom starten we de dag steevast met een kennismaking met de verantwoordelijke docent en een overleg over de examens van die dag. Daarna kan het echte examineren beginnen. Dit doen we met twee Taalassessoren conform het 4-ogen-principe.

Vaak hebben we te maken met nerveuze kandidaten. Het is altijd een kunst om te proberen de kandidaten zoveel mogelijk op hun gemak te stellen, zodat ze optimaal kunnen presteren. Als het examen is afgerond overleggen we om het examen te beoordelen. Als dat gedaan is zijn we klaar voor de volgende kandidaat.

Het geeft altijd een fijn gevoel als aan het einde van dag blijkt dat we alle kandidaten een voldoende hebben kunnen geven. Als alle examens van die dag erop zitten volgt er een afsluitend overleg met de verantwoordelijke docent en worden alle papieren ingeleverd. Klaar voor een volgende dag vol verrassingen!’

Taaltoetser Anke van der Linden

Taaltoetser: betekenisvol en afwisselend werk

De taalassessoren werken bij Taaltoetsers, het onafhankelijke toetsingsbureau van Bisbee. Samen met ruim 200 assessoren en vakdocenten helpen zij voor de vakken Nederlands, Engels, Duits en Spaans vele mbo-instellingen en vo-scholen om de examendruk aanzienlijk te verlichten en de kwaliteit gezamenlijk te verbeteren.

Het is betekenisvol en afwisselend werk in meerdere opzichten: je hebt meerdere werkplekken en bent thuis in verschillende toetsen.

Wil je ook werken als Taaltoetser? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Er zijn verschillende vacatures, ook bij jou in de regio. Reageer ook als je nog geen gecertificeerde assessor bent.

Bisbee heeft namelijk een eigen Bisbee Academie, waar je relevante trainingen en cursussen kunt volgen en met collega’s kunt sparren.

Meer weten over het werk van een taalassessor? Lees dan de blog van taalassessor Jelita Jansma.

Werken als NT2-taalassessor

Flexibele inzet bij intake-, voortgangs- of eindtoetsen

“Als NT2-assessor kom je met veel verschillende cursisten in aanraking. Doordat je de cursist niet in de les hebt gehad, kun je heel objectief vaststellen of iemand taalniveau A1 of A2 heeft behaald. Ik zie het als een uitdaging om de persoon die voor me zit, zo snel mogelijk op zijn gemak te stellen zodat hij kan laten horen wat hij/zij in huis heeft. Scholen zijn blij met ons omdat er vaak in korte tijd veel cursisten tegelijk examen moeten doen. Docenten kunnen het examineren niet altijd zelf doen zonder dat het ten koste gaat van het lesgeven”. 

Yanti Boeren

NT2-taalassessor

Toetsen op niveau

In het onderwijs – en dus ook in het NT2-onderwijs – zijn er momenten van toetsing. Het is immers van belang te weten waar je, als cursist, staat in je ontwikkeling. Vaak is niveaubepaling ook contractueel of zelfs wettelijk verplicht. Zo moeten bijstandsgerechtigden in het kader van de Wet Taaleis kunnen aantonen dat ze A2/1F-niveau beheersen.

Cursisten die via WEB-gelden een taalcursus aangeboden hebben gekregen om zo gemakkelijker aan werk te kunnen komen, moeten aan het einde van hun contract formeel aan kunnen tonen wat hun taalniveau is.

‘De cursisten en hun docenten zijn benieuwd. Hebben ze na al die lesuren het gewenste niveau bereikt? Er staan vier kandidaten op mijn lijst. Ze komen allemaal voor hun mondelinge examens op niveau A1 of niveau A2. Ik test de voicerecorder en controleer of alle papieren aanwezig zijn. Dan ga ik naar het lokaal waar ik de examens afneem.

Gelukkig zijn er meer Bisbee-collega’s die vanavond examineren. Dat is altijd gezellig. Stipt om 18.30 uur staat de eerste kandidaat voor de deur. Hij is zenuwachtig, maar ik slaag er snel in om hem op zijn gemak te stellen. Dan start het eerste onderdeel: Gesprekken voeren. Ik maak aantekeningen, terwijl ik zo precies mogelijk luister naar wat de kandidaat zegt. Na ongeveer 20 minuten ga ik verder met het onderdeel Spreken.

Terwijl de kandidaat zich kort voorbereidt, vul ik alvast de beoordelingsformulieren in van het zojuist afgenomen examen. Aan het eind van de avond ga ik met een tevreden gevoel naar huis.’

Yanti Boeren

NT2-taalassessor

Taaltoetsers

Taaltoetsers, het onafhankelijke toetsingsbureau van Bisbee, heeft diverse opdrachtgevers waarvoor je als NT2-taalassessor de toetsen die hiervoor ontwikkeld zijn afneemt en beoordeelt. Wil je ook werken als Taaltoetser?

Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Er zijn verschillende vacatures, ook bij jou in de regio. Reageer ook als je nog geen gecertificeerde assessor bent. Bisbee heeft namelijk een eigen Bisbee Academie, waar je relevante trainingen en cursussen kunt volgen en met collega’s kunt sparren.

Wat heb je nodig om aan de slag te kunnen als
NT2-taalassessor?

Diploma's

Je bent in het bezit van een lesbevoegdheid en het liefst ook van een NT2-certificering als bekwaam docent NT2.

Ervaring

Je hebt al enige jaren als NT2-docent gewerkt.

Actuele kennis

Je bent goed op de hoogte van het Europees Referentiekader (ERK) en weet ERK-niveaubeschrijvingen op de juiste wijze te interpreteren.

Verbeteringsgericht

Je staat open voor begeleiding en coaching en bent bereid deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten.

Flexibel

Je bent flexibel inzetbaar, bereid om in de avonduren te werken en bereid te reizen.

Thuis in verschillende toetsen

Bekwaam in meerdere methodes dankzij de Bisbee Academie

‘Ik werk nu een aantal jaar als taalassessor bij Bisbee. In die periode ben ik behoorlijk allround geworden. Ik had al veel ervaring met de bekende TOA-toetsen. Op de mbo-school waar ik langere tijd heb gewerkt nam ik die bij eerstejaars af voor het vak Nederlands. Inmiddels kan ik met meerdere toetsen uit de voeten, mede dankzij de cursussen van de Bisbee Academie. Door met meerdere toetsen te werken, is het voor mij ook gemakkelijker om te werken met toetsen die door scholen in eigen beheer zijn ontwikkeld. Die diversiteit maakt mijn werk natuurlijk nog afwisselender!’

Sara, taalassessor Nederlands

Altijd vakkundig en adequaat toetsen

Als taalassessor bij Bisbee Taaltoetsers neem je allerlei examens af. De TOA-toetsen zijn de meest voorkomende. Maar je krijgt ook te maken met de toetsen van bijvoorbeeld uitgeverij Deviant of Malmberg (Taalblokken). Die diversiteit op het gebied van de toetsen is voor jou geen enkel probleem, want we helpen je volop bij het up-to-date houden van je kennis en vaardigheden. Samen met partners, zoals Bureau ICE, geven we in onze eigen Bisbee Academie regelmatig trainingen voor assessoren- en beoordelaars Nederlands en Engels. Zo kun je altijd op een vakkundige en adequate manier toetsen afnemen en beoordelen.

Toetsing en beoordeling volgens Taaltoetsers

Altijd verzekerd van kwaliteit

We helpen je niet alleen aan een baan,
we helpen je ook verder

Het examineren en het beoordelen van examens moet secuur gebeuren. Bisbee heeft daarom een aantal onderwijsconsultants in dienst. Onze consultants wonen met enige regelmaat examens bij en nemen steekproeven, waarbij zij examens herbeoordelen. Hierdoor kunnen ze je adequaat coachen en helpen bij je professionalisering. Verder organiseren we periodieke bijeenkomsten en kalibreersessies.

Bij Bisbee helpen we je immers niet alleen aan een baan, we helpen je ook verder.

We nodigen je altijd uit om te kijken naar onze vacatures of om contact met ons op te nemen om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Het beoordelen van examens van studenten is een taak die om uitermate veel punctualiteit en kwaliteit vraagt. Het moet nauwkeurig, accuraat en foutloos zijn.  

Kwaliteit staat daarom hoog in het vaandel bij onze afdeling Taaltoetsers. Als onderwijsconsultant voer je second opinions uit, geef je trainingen aan assessoren en kom je regelmatig op de werkvloer om de assessoren aan het werk te zien. Ook organiseert de onderwijsconsultant intervisies om ervoor te zorgen dat onze assessoren op dezelfde manier (blijven) examineren.

Dit alles om kwaliteit op het hoogste niveau te kunnen bieden aan onze opdrachtgevers. Daarnaast fungeert de onderwijsconsultant als adviseur voor scholen bijvoorbeeld als het gaat om het in te zetten toetsinstrument en het vaststellen van de juiste afnamecondities.

Mariska van Berkel

Coach en trainer van docenten en assessoren

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op!