Minisymposium ISK Den Bosch

Donderdag 15 maart zijn collega’s Yvonne, Cecile en Soraya aanwezig geweest bij het minisymposium dat georganiseerd werd door de ISK in Den Bosch, in samenwerking met het regionale samenwerkingsverband VO.

Het doel van deze bijeenkomst was het informeren van derden over de uitstroom van ISK-leerlingen naar het reguliere onderwijs, om de integratie van de leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Volledige integratie duurt zo’n vier tot zeven jaar, daarom is het van belang dat alle betrokkenen in dit proces goed geïnformeerd worden en met elkaar samenwerken.

Tijdens het symposium waren er een viertal workshops georganiseerd om de aanwezigen meer inzicht te geven in de ISK doelgroep, de uitstroom en de stage.

Lees hier verder voor het volledige verslag van het minisymposium.