Het belang van woordenschatonderwijs

Over deze cursus

Als docent vind je het leren van woorden bij taalverwerving ongetwijfeld belangrijk. Een systematische aanpak van het woordenschatonderwijs heeft een positief effect op het vergroten van de woordenschat van je cursisten. Maar welke aanpak werkt dan het beste? Hoeveel woorden en welke woorden moet je jouw cursisten aanleren en welke werkvormen zijn er zoal?

Wat wordt behandeld in de workshop?

  • Het hart van taalverwerving
  • Hoeveel woorden en welke woorden selecteer je?
  • Hoe werk je in je lessen aan woordenschatuitbreiding?
  • Welke didactiek werkt goed?
  • Welke woorden zijn makkelijk, welke zijn moeilijk?
  • Woordleerstrategieën
  • Didactische werkvormen om woordenschat te vergroten
  • Programma’s om te oefenen met woordenschat

Naast de trainingsuren is er geen verdere studiebelasting.

Voor wie?
Voor NT2 docenten, die lesgeven aan volwassenen of lesgeven op een ISK en die zich willen verdiepen in de theorie en de praktijk van woordenschatonderwijs.

De trainer
In 2004 maakte Corintha kennis met het vakgebied Nederlands als Tweede Taal. Inmiddels geeft zij NT2-les aan verschillende doelgroepen, van beginners tot vergevorderde. Corintha probeert bij haar cursisten te achterhalen welke manier van lesgeven het beste werkt. Daarbij maakt zij gebruik van activerende werkvormen. De laatste jaren geeft zij les aan docenten, organiseert zij intervisiemiddagen en ontwikkelt ze nieuw cursusmateriaal. Daarnaast coördineert zij de koppeling tussen vrijwilligers en inburgeraars. Dit is een mooie manier om de inburgeraars zoveel mogelijk te laten oefenen met de taal en te stimuleren om hun contacten uit te breiden.

Wanneer en waar?

Er zijn momenteel geen datums waarop deze cursus gepland is. Neem contact met ons op voor meer informatie.