Klant in de spotlight: AZS Papilio

AZS Papilio staat op het terrein van het AZC te Burgum. Hier wordt onderwijs gegeven aan kinderen uit het AZC en aan allochtone leerlingen uit de gemeente Tytsjerksteradie en omgeving, die de Nederlandse taal nog niet, of niet voldoende, beheersen om aan het reguliere onderwijs deel te kunnen nemen.

We spreken met Eva Visser: directeur van AZS Papilio. Op de vraag wat AZS Papilio uniek maakt ten opzichte van soortgelijke scholen reageert Eva als volgt: “Wij besteden veel aandacht aan de Nederlandse taal, maar ook aan de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen. De kinderen komen vanuit allerlei verschillende culturen bij elkaar, wij willen ze leren om op een respectvolle wijze met elkaar om te gaan en elkaars culturen te leren begrijpen. Wij gaan veel met de kinderen in gesprek.”

“Wat heel belangrijk is, is dat we proberen om heel voorspelbaar te zijn voor de kinderen. We proberen het programma iedere dag zo veel mogelijk op elkaar te laten lijken zodat de kinderen weten wat er van ze verwacht wordt.”

Is het zo dat onderwijs voor deze doelgroep veel anders is dan het regulier onderwijs? “Onze hoofdtaak is goed onderwijs verzorgen. In dat opzicht wijken wij niet af van regulier onderwijs, maar wij stemmen ons onderwijs wel af op deze doelgroep: kinderen die amper of geen Nederlands kennen. Daarin maken wij keuzes die voor hen het beste zijn.”

Op de vraag wat Eva de meeste voldoening geeft in haar werk heeft ze een duidelijk antwoord: “Het belangrijkste in mijn werk vind ik dat kinderen weer kind mogen zijn. Dat je de blije gezichten ziet, merkt dat ze weer gaan spelen en dat je ziet dat ze de Nederlandse taal gaan leren.”

Eva vervolgt: “Bij sommige kinderen duurt het een week voordat je ziet dat ze ‘geland’ zijn en zich weer kind voelen, maar bij sommigen duurt dat wat langer. Dan is het wel extra mooi als je kan zien dat ze weer lekker in hun vel zitten. Dat hangt natuurlijk af van wat ze meegemaakt hebben. Voordat ze zich goed kunnen redden in de Nederlandse maatschappij en deze begrijpen, dat duurt toch wel een schooljaar.”

“Op deze locatie hebben we 1 leerkracht vanuit Bisbee. Door het invaltekort binnen de stichting kwam ik in aanraking met Bisbee. De leerkracht van Bisbee die hier nu werkt, is iemand die echt voor dit werk gekozen heeft; voor de NT2 doelgroep, dat is heel fijn. Dit maakt een verschil met de reguliere invallers, zij moeten vaak nog ontdekken of het voor hen de juiste doelgroep is of niet. Voor dit werk met kinderen van veel verschillende achtergronden moet je echt een aantal andere competenties hebben. De leerkracht van Bisbee heeft dit en voelt zich hier erg prettig en thuis.”